TAKAISIN

Katarina Meskanen

POSITIIVISEN KEHOKUVAN SANANSAATTAJA

Psykologi Katarina Meskanen sai koulutuksesta toivomansa: käytännönläheisyyden, valmentavuuden ja ratkaisukeskeisyyden. Syömishäiriöiden parissa päätyötään tekevä Katarina oli äitiysvapaalla aloittaessaan koulutuksen. Kuukausittaiset tapaamiset olivat kallisarvoisia hetkiä pysähtyä oman itsensä äärelle ja oli olennaista, kun koskaan ei ollut kiireen tuntua.

Psykologin ammatissa Katarina on tottunut hoitamaan muita. Vuoden kestävässä koulutuksessa omaan itseensä keskittyminen oli Katarinalle matka itseensä. Kokemuksellisuuteen heittäytyminen, itsensä likoon laittaminen ja keskeneräisyyden hyväksyminen oli kasvattavaa. Parasta oli, kun ”malttoi jättää tietämisen kokemiseen”. Katarinan mielestä ei voi oppia, mikäli ei altista itseään kokeilemaan. Eikä voi teettää muilla harjoituksia, jos ei itsellä ole kokemusta siitä, miltä ne tuntuvat.

KÄRKI OMAAN TEKEMISEEN
"Meissä kaikissa asuu jo pieni valmentaja! Minulle itselleni oli iso oivallus se, miten voin yhdistää kaikki ammatilliset identiteettini: psykologiuden, kouluttajuuden ja valmentajuuden."

Ammatillisesti Katarina sai koulutuksesta paljon ideoita, joita voi toteuttaa käytännössä. Koulutuksen myötä Katarina oppi uusia keinoja voimauttaa ja oivalluttaa muita: "Pystyn nyt kutsumaan toisessa ihmisessä esiin niitä ratkaisun avaimia mitä hänellä jo on. Opin esimerkiksi kysymään sellaisia kysymyksiä, jotka itsessään sysäävät liikkeelle oivalluksia. Hyvät kysymykset ovat valmentajan tärkein työkalu. Sain rohkeutta käyttää erilaisia valmennuksellisia, toiminnallisia ja kokemuksellisia harjoitteita."

Katarinan mielestä valmentaminen pitäisi jalkauttaa terveydenhuoltoon. Hänen mielestään terveydenhuollon ammattilaiset eivät voi olla vain asiantuntijoita ja auktoriteettejä.
"Mielestäni meidän tehtävä on yhä enenevissä määrin valmentaa potilaita ja asiakkaita tekemään itse tarvittavia muutoksia. Me emme voi tehdä muutoksia potilaiden puolesta, mutta voimme auttaa asiakkaitamme näkemään ne ratkaisut, jotka heillä on jo saatavilla."

Koulutuksen aikana Katarina sai uutta intoa omaan ammattiinsa. Hän oppi tunnistamaan omat vahvuutensa ja sai rohkeutta tuoda niitä esiin. Koulutuksen innoittamana Katarina rohkaistui perustamaan oman yrityksen, jonka kautta hän tarjoaa nyt psykologi-, koulutus- ja valmennuspalveluita. Lisäksi hän alkoi kirjoittaa aktiivisesti omaa ammatillista blogia. Elokuussa 2018 ilmestyi Pysäytä tunnesyöminen-kirja (Tuuma-kustannus).

VALMENTAJAKOULUTUS TÄYDENNYSKOULUTUKSENA
Katarina nimeää tärkeimmäksi missiokseen niin mielenterveyden ammattilaisena kuin valmentajanakin halun auttaa muita vapautumaan syömisen ongelmista, luopumaan kehovihasta ja laihduttamispakosta, luomaan myönteistä kehonkuvaa ja parantamaan itsetuntoa. Nykyisin hän on kysytty kouluttaja ja suosittu valmentaja, joka markkinoi mutkatonta suhdetta syömiseen, omaan kehoon ja itseen.

Katarina suosittelee LCF Life Coach® -koulutusta minkä tahansa ammatin lisä- ja täydennyskoulutukseksi. Erityisen hyödyllinen se on hänen mielestään terveydenhuollon ammattilaiselle, sekä opetus-, kasvatus- tai sosiaalialan ammattilaiselle. Ihmis- ja käyttäytymistieteiden pohjakoulutus sekä ymmärrys ihmismielen toiminnasta on erinomainen lähtökohta valmentajakoulutukselle.
Lue lisää Katarinasta: www.psykat.net

**

HALUATKO SINÄ RATKAISUKESKEISEKSI VALMENTAJAKSI?

Valmentamon LCF Life Coach®-koulutus on Suomen suosituin life coach-koulutus. Lue lisää TÄÄLTÄ