KIRJAT

Lukeminen on ihana elämys.  Se voi olla myös matka omaan itseen. Täältä löydät inspiroivia kirjoja, jotka auttavat sinua parantamaan omaa minäkuvaasi ja luomaan elämästäsi mukavampaa. Kirjat ovat Valmentamon kouluttajien tai Valmentamosta valmistuneiden LCF Life Coach®-valmentajien kirjoittamia.

VAPAAKSI luo itse oma elämäsi

Anne Karilahti, Readme 2017

Pohditko, kuka pohjimmiltaan olet? Mietitkö, mitä elämältäsi haluat? Haluatko elää itsesi näköistä elämää ja olla onnellinen?

Valmentamon perustajan Anne Karilahden suosittu kirja auttaa sinua

- löytämään sen, kuka aidosti olet
- kirkastamaan, millaisen elämän haluat
- rakentamaan oman näköisen elämän askel askeleelta
- päästämään irti asioista, joita et enää tarvitse
- elämään onnellista ja merkityksellistä elämää


Kirjan voit ostaa kirjakaupoista tai verkkokirjakaupoista tai omistuskirjoituksella täältä https://holvi.com/shop/valmentamo/

Onnellinen perhe

Anne Karilahti, Readme 2019

Suosittu valmennusopas vanhemmalle, joka haluaa luoda perheestään onnellisen tiimin.

Kirjassa hyödynnetään myönteistä vuorovaikutusta ja positiivista kasvattamista. Keskittymällä vahvuuksiin ja huomioimalla onnistumiset rakennetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kestävää itsetuntoa.

Valmennusopas tarjoaa selkeitä harjoituksia, joiden avulla luodaan onnistuneita keskusteluja kaikkien perheenjäsenten kesken. Kirjan loistavaa antia ovat myös kivat tiimitreenit, jossa yhdessä rakennetaan hyvää arkea ja onnellista elämää.

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista, Prismasta ja sen voi tilata omistuskirjoituksella täältä https://holvi.com/shop/valmentamo/

MINÄ! Parempi itsetunto 8 viikossa

Anne Karilahti, Readme 2021

MINÄ! on tehtäväkirja, joka auttaa sinua löytämään oman parhaan itsesi ja luottamaan siihen, että sinä riität juuri sellaisena kuin olet.

Minä! tarjoaa sinulle joka päivä yhden tärkeän aiheen, jota pääset pohtimaan 3 avainkysymyksen avulla. Kirja ei kerro valmiita vastauksia, sillä ne ovat jo sinussa. Harjoitukset auttavat sinua löytämään ne timantit, joista sinut on tehty.

Minä! tarjoaa matkan omaan itseen, jonka myötä itsetuntemus kehittyy, minäkuva paranee ja luottamus omaan itseen vahvistuu. Anna itsellesi lupa loistaa sellaisena kuin sinä olet!

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista tai voit tilata sen omistuskirjoituksella täältä https://holvi.com/shop/valmentamo/

Aikaansaamisen taika

Satu Pihlaja, Atena 2018

Tuntuuko alkuun pääseminen ylivoimaiselta?  Onko selkeiden tavoitteiden asettaminen vaikeaa? Miten aika riittää kaikkiin tärkeisiin asioihin?  Kuinka saada asioita aikaan niin työssä kuin vapaa-ajalla? 

Aikaansaamisen taidot tehostavat ajankäyttöä ja synnyttävät mielihyvää ja energiaa. Asioiden etenemisen myötä itseluottamus ja -arvostus kasvavat. Itsensä johtamisen taidot ovat tarpeen nykyajan työelämässä, ja erityisen arvokkaita ne ovat kaikille niille, joiden työ edellyttää itsenäistä suunnittelua ja oman työskentelyn ohjaamista. 

Aikaansaamisen taika innostaa asettamaan konkreettisia ja mielekkäitä tavoitteita sekä etenemään niitä kohti suunnitelmallisesti, askel kerrallaan ja omiin vahvuuksiin keskittyen. Kirja auttaa ohjaamaan ajatuksia ja tunteita sekä kartoittamaan sopivia työskentelytapoja. Kiinnostavien tapauskertomusten ja konkreettisten harjoitusten siivittämänä Aikaansaamisen taika sopii hyödynnettäväksi niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

Aikaansaamisen taika löytyy Akateemisesta ja Suomalaisesta, sekä verkkokirjakaupoista. Kirjan saa myös e-kirjana.

Aikaansaamisen taika - työkirja

Satu Pihlaja, Atena 2019

Aikaansaamisen taidot tuovat iloa ja energiaa tekemiseen sekä tehostavat ajankäyttöä.

Itsensä johtamisen taidot auttavat aloittamisen vaikeudessa, ne helpottavat asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita, suunnittelemaan ajankäyttöä sekä jättämään tilaa luovuudelle ja vapaa-ajalle. 

Suosittu Aikaansaamisen taika saa nyt innostavan ja kannustavan tehtäväkirjan, joka auttaa johtamaan itseä entistä paremmin.

Kirja neuvoo asettamaan tekemiselle konkreettisia ja mielekkäitä tavoitteita sekä etenemään niitä kohti. Työkirjan harjoitukset opastavat kuuntelemaan ajatuksia ja tekemiseen vaikuttavia tunteita sekä valitsemaan itselle sopivat työskentelytavat.

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Hyvän mielen vuosi

Maaretta Tukiainen, PS-Kustannus 2017

Teroita kynäsi ja aloita hyvän mielen vuosi! Elämänmuutoksesta on helppo haaveilla, mutta miten otat muutoksen osaksi arkea?

Hyvän mielen vuosi on inspiroiva tehtäväkirja, joka tarjoaa tehtäviä hyvän mielen taitojen harjoitteluun. Hyvän mielen taidot ovat taitoja, joiden avulla mielestä tulee joustava. Kun mieli on joustava, on helpompi toimia arjen haasteissa ja muutoksissa. Kirjan avulla isommatkin muutokset toteutuvat helposti ja hauskalla tavalla.Kirja kulkee kanssasi vuoden ajan viikko kerrallaan kohti itse asettamiasi tavoitteita. Täytettävän kirjan avulla vahvistat hyvinvointiasi määrätietoisesti mutta silti rennosti.

Tehtävät perustuvat Hyvän mielen taidot -kirjan positiivisen psykologian pohjalta kerättyyn tietoon ja harjoituksiin. Hyvän mielen vuoden voit aloittaa milloin tahansa, joten tee se nyt!

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista tai verkkokirjakaupoista. Voit tilata sen myös täältä www.maaretta.com

Hyvän mielen tehtäväpakki ammattilaisille

Maaretta Tukiainen, PS-Kustannus

Hyvän mielen vuosi- ja Hyvän mielen taidot -kirjoihin pohjautuva tehtäväpakki, joka on täynnä monistettavia tehtäväpohjia.

Tehtäväpohjat on jaettu seitsemään ryhmään: myonteisyyden taidot, tahdonvoimataidot, vuorovaikutustaidot, myötätuntotaidot, luovuustaidot, läsnäolotaidot ja itsensä johtamisen taidot. 

Tämän kirjan esittamät hyvän mielen taidot perustuvat voimavarakeskeiseen, positiiviseen psykologiaan seka kokonaisvaltaiseen ihmiskuvaan, jonka mukaan jokaisen on mahdollista kasvaa ja kehittyä halki elämänsä. Kun mieli on joustava, on helpompi toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa muutoksissa. 

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista ja täältä www.maaretta.com

Hyvän mielen taidot

Maaretta Tukiainen, PS-Kustannus 2016

Hyvän mielen taidot ovat taitoja, joiden avulla elämä sujuu niin että siinä on iloa ja energiaa. Kuka tahansa voi kehittää omaa mieltään joustavammaksi hyvän mielen taitojen avulla. Kun mieli on joustava, on helpompi toimia arjen haasteissa ja muutoksissa. Hyvän mielen taidot auttavat elämään merkityksellistä elämää, jossa ihminen tunnistaa oman potentiaalinsa ja uskaltaa ylittää itsensä.

Kirja kutsuu sinua tutkimaan, millaisia taitoja sinulla jo on ja mitä haluaisit itsessäsi kehittää. Ennen kaikkea hyvän mielen taidot syntyvät itse kokeilemalla ja harjoittelemalla, ja kirjassa on tätä varten runsaasti elämyksellisiä tehtäviä.

Hyvän mielen taidot -kirjaan liittyvät erilliset Hyvän mielen kortit, jotka toimivat mielikuvaharjoitteina kohti mielen joustavuutta.

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista ja täältä www.maaretta.com

Tiimiäly

Iida Hakola, Ilona Hiila, Maaretta Tukiainen, Tuumakustannus 2019

Tiimiäly on tulevaisuuden kilpailuetu. Muutos vaatii uusia työelämätaitoja, joissa yksilön - esimiehen tai työntekijän - osaamisen lisäksi korostuu tiimin keskinäinen kyvykkyys rakentaa yhteisen osaamisensa päälle uusia ajatuksia ja ratkaisuja.

Ratkaisevinta eivät ole voittajayksilöt tai esimiestaidot vaan tiimin kollektiivinen äly, jossa osaaminen yhdistyy. Tämä kyvykkyys on tiimiälyä.Tämän kirjan avulla valjastat tiimiälyn oman urasi kilpailueduksi. Kirja sisältää helppoja tehtäviä, havainnollisia esimerkkitarinoita ja selkeät askelmerkit siitä, miten osallistut tiimiälyn rakentamiseen.

Kirjassa kerrotaan myös, miten tiimiälyn avulla johdetaan ja kuinka sitä käytetään tuloskyvyn käyttövoimana.

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista tai verkkokirjakaupoista. Voit tilata sen myös täältä www.maaretta.com

Luova tauko

Maaretta Tukiainen, Krista Keltanen, Cozy Publishing 2018

Luova tauko - löydä oma tapasi elää -kirja kannustaa meitä kaikkia etsimään sekä ruokkimaan luovuuden lähdettämme.

Luova prosessi on luonteeltaan yksityinen: jokaisella se on omanlaisensa. Ei ole yhtä tapaa luoda. Se on myös mysteeri, joka houkuttelee luokseen ja saa kysymään: Mistä luovuus kumpuaa ja miten kuka tahansa voisi sitä elämässään hyödyntää?

Kirjassa 12 suomalaista taiteilijaa ja muotoilijaa avaavat oman työhuoneensa oven ja paljastavat luovan prosessinsa salat. 

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista tai verkkokirjakaupoista. Voit tilata sen myös täältä www.maaretta.com

Egosta fantasmagoon

Maaretta Tukiainen, Talentum 2013

Egosta fantasmagoon on kirja karismasta.

Todellinen karisma kumpuaa siitä, että tiedät, kuka olet, ja olet sinut sen kanssa. Fantasmago on nimitys aitoon itseen perustuvalle minäkuvalle.

Kirja kuljettaa meidät häpeäkätkön ja varjominän salojen kautta itsetuntemuksesta kumpuavaan vapauteen ja iloon.

Matkalla opitaan käytännöllisiä tekniikoita, joiden avulla voit lisätä omaa karismaasi, hyödyntää intuitiota ja vapauttaa luovaa potentiaaliasi.

Karisma on kykyä olla läsnä ja välittää lämpöä. Sen avulla löydät vetovoimaisen tavan olla oma itsesi ja opit vaikuttamaan tehokkaasti muihin.

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista, verkkokaupoista ja täältä www.maaretta.com

Huippunaiset

Maaretta Tukiainen, Jaana Villanen, Kauppakamari 2016

Maaretta Tukiaisen ja Jaana Villasen kirja Huippunaiset kokoaa yhteen tekijät, jotka menestyneitten naisten urakehityksestä löytyvät.

Kirjaa varten on haastateltu joukko suomalaisen yhteiskunnan menestyneimpiä naisia poliitikoista ja taiteilijoista yritysjohtajiin.

Kirja johdattaa lukijan sankarin matkaan kiinnostavien elämäntarinoiden kautta ja tarjoaa runsaasti konkreettisia toimenpide-ehdotuksia naisten urakehityksen tukemiseen. Niiden avulla kuka tahansa voi edetä kohti unelmiensa uraa.

Koskettavat tarinat ja tuoreet havainnot tempaavat lukijan mukaansa.

Kirjan voit tilata täältä www.kauppakamarikauppa.fi/huippunaiset-menestystarinoita.html

Pohjolan voimaeläimet

Maaretta Tukiainen, Markus Frey, Tuuma-kustannus 2018

Pohjolan voimaeläimet on tietokirjailija Maaretta Tukiaisen ja graafinen suunnittelija Markus Freyn uudelleentulkinta muinaisten suomalaisten eläimiin liittyvistä uskomuksista.

Tunteisiin vetoavien tarinoiden sekä mystiikkaa ja voimaa henkivien kuvitusten kautta Pohjolan myyttinen maailma herää erityislaatuisella tavalla henkiin. Kirjan luettuasi näet eläimet ja itsesi uusin silmin.

Vahva kuin karhu. Viisas kuin pöllö. Älykäs kuin korppi. Ammenna voimaa pohjoisesta luonnosta ja sen eläimistä!

Kirja löytyy kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista ja täältä www.maaretta.com

Selkäkipu ja mielen voima

Jaana Hautala, Jerry Ketola, Otava 2017

Selätä kipu uusin keinoin - mielen ja liikkeen avulla.

Lähes jokainen suomalainen kärsii selkäkivusta jossain vaiheessa elämää. Selkäkivun hoitoon liittyy monenlaisia myyttejä, jotka on jo aika purkaa.

Selkäkivun moderni hoitaminen huomioi kehon ja mielen kokonaisvaltaisesti.

Kirjassa tarinoiden ja harjoitusten avulla syntyy omia uusia oivalluksia ja ymmärrystä selkäkipuun.

Selkeä opas neuvoo selän kuntoutuksessa ja antaa uusinta tietoa kokeneilta asiantuntijoilta. 

Jaana Hautala on mielen taitojen huippuammattilainen ja Jerry Ketola arvostettu osteopaatti.

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Sisäinen voima

Jenny Belitz-Henriksson, Readme 2016

Kirjassa kannustetaan etsimään omaa polkua ja valitsemaan tie, jolla koet todellista sydämen paloa.

Onnellisuutta, iloa tai toivoa ei voi ostaa kirjan muodossa, mutta omaa kasvua, kehitystä ja sisäistä voimaa tukevia ja eteenpäin potkivia ajatuksia voi.

Ajatelmat auttavat löytämään sopivalta tuntuvia ratkaisuja ja vahvistavat jokaisessa meissä olevaa sisäistä voimaa.

Kirjan tarkoitus on myös herättää Sinut tunnistamaan omia tarpeitasi, opettaa Sinua luottamaan itseesi ja omiin tunteisiisi sekä siihen, missä ja miten ylipäänsä tunnet olosi hyväksi. Sisäinen voima auttaa sinua havaitsemaan, minne voit olla matkalla, jos vain tahdot.

Kirja löytyy kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Sisäinen minä

Jenny Belitz-Henriksson, Readme 2016

Vaikka ero olisi järkyttävintä mitä itsellesi on tapahtunut, se voi lopulta nousta yhdeksi elämäsi parhaista kokemuksista. Siitä voi muodostua elämäsi tärkein taitekohta, uusi alku, vaikka sinut olisi hylätty, jätetty, rikottu ja itsetuntosi olisi riekaleina.

Kirjan ajatelmat käsittelevät ajatusten ja tunteiden kautta eronneen polkua kriisistä kohti jotain parempaa kuin koskaan ennen. Se kertoo, että ne rumimmatkin tunnetilat ovat tavallisia, mikään tilanne ei jatku ikuisesti ja pahin epätoivokin hellittää. Kirja auttaa sanoittamaan tunteita ja antaa toivoa. 

Jennyn vahvuus on kirjoittaa arkisesti elämäntapahtumista ja tunnetiloista - juuri niin, että lukija voi tuntea tekstien olevan peräisin kuin omasta elämästään.

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Sisäisen timantin voima

Jenny Belitz-Henriksson, Readme 2017

Kirja tarjoaa lukijalleen iloa, oivalluksen aiheita, pohdiskeltavaa ja vahvistusta ajatuksille. Se ei takaa onnellisuutta tai hienompaa elämää, mutta se lupaa mahtavan mahdollisuuden saada tukea kasvuun kohti ihmistä, joka haluaa olla.

Kirja pureutuu tunteisiin, ajatuksiin, kiitollisuuteen, läsnäoloon ja rakkauteen. 

Kirja tarjoaa 600 helposti omaksuttavaa, tavallisen ihmisen elämään kolahtavaa ajatusta parempaan arkeen. Sinä voit kasvaa parhaaksi mahdolliseksi versioksi itsestäsi ja oivaltaa elämän ainutlaatuisuuden.

Kirjan voimaannuttavat ajatelmat luet itsellesi sopivassa tahdissa, missä ja milloin tahansa. Aloita aamusi ajatelmalla tai lue koko teema kerrallaan.

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista tai verkkokirjakaupoista.

Uuteen nousuun

Jenny Belitz-Henriksson, Tammi 2019

Elämän ei tarvitse pyöriä vaa'an, kalorien ja suorittamisen ympärillä. Uuteen nousuun kertoo, kuinka opit arvostamaan jokaista pientäkin askelta oikeaan suuntaan ja elämään energisemmin – ilman laihduttamista.

"Moni ihminen vain odottaa, että joku tulee ja hoitaa: laihduttaa puolestasi, parantaa parisuhteesi tai kasvattaa sinua ihmisenä. Aina ei edes tiedetä, mitä halutaan, vaan odotetaan, että joku tulee ja hoitaa ja että jotain tapahtuu.

Jenny Belitz-Henriksson kyllästyi kuuden vuoden jojottelukierteeseen ja päätti muuttaa elämäänsä vielä kerran ja pysyvästi. 

Vaikka pienet ja vähitellen tapahtuvat muutokset eivät aina motivoi, ne ovat silti ratkaisu kevyempään ja jaksavampaan olemukseen, jossa kadonneet kilot ovat lopulta vain bonusta.

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Nosta nainen päivässä

Jaana Villanen, Readme 2019

Kirja sisältää 365 tarinaa upeista naisista, jotka iloitsevat elämästään ja jotka vastoinkäymisistään huolimatta uskaltavat toteuttaa omia unelmiaan.

Kirjan tarinat vahvistavat tärkeää viestiä: jokaisen naisen tehtävä on tukea toista naista.

Kirjaa antaa vinkkejä ja ajatuksia itsetuntemukseen, henkiseen kasvuun ja oman asenteemme positiiviseen kehittämiseen sekä siihen, kuinka esimerkkien kautta oivaltaisimme omia mahdollisuuksia, tunnistaisimme niitä ja kykenisimme hyödyntämään niitä.

Tämä #nostanainenpäivässä – kirja innostaa, rohkaisee ja suorastaan tempaisee lukijat päivittäin jaksamaan ja hakemaan omaa parastaan.

Kirja löytyy kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Kuka minä olen?

Merja Takamäki, Viisas elämä 2018

Ystäväkirja minusta.

Kuka minä olen on leikkimielinen ja inspiroiva matka omaan sisimpään.

Aikuisten ystäväkirja sisältää kysymyksiä, jotka johdattavat oman minuuden äärelle. Mikä on minulle tärkeää? Mistä inspiroidun? Mikä tuottaa iloa ja minne olen elämässäni menossa?

Kirjan kuvitus haastaa alitajunnan mukaan leikkiin, ja kuvien kautta voit halutessasi värittää inspiroivaa väriä elämääsi.

Itsestä kirjoittaminen on voimaannuttavaa ja iloa tuottavaa. Inspiroidu ja lähde mukaan oppimaan asioita itsestäsi. 

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista tai täältä www.polunvalaisija.fi

Ajanhallinta

Merja Takamäki, Viisas elämä 2016

Tämän valmennusoppaan avulla arki ja omat arvosi kohtaavat.

Löydät aikaa tärkeiksi kokemillesi asioille ja elämäsi mielekkyys lisääntyy.

Konkreettiset työkalut auttavat itsesi johtamisessa, stressi vähenee ja läsnäolo lisääntyy.

Kiireen hellittäessä luovuus herää, ja näemme elämän tarjoamat mahdollisuudet uusin silmin.

Kaaoksella on kesyttäjänsä: se olet sinä, yhdessä tämän valmennusoppaan kanssa.

Kirja löytyy kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista ja täältä www.polunvalaisija.fi

Irtipäästäminen

Merja Takamäki, Viisas elämä 2017

Irtipäästäminen tarkoittaa luopumista sellaisista ajatusmalleista ja toimintatavoista, jotka eivät enää palvele meitä, tee meistä onnellisia tai kuljeta meitä kohti oman näköistä elämäämme.

Se on menneisyyden hyväksymistä ja sen tarjoamien oppiläksyjen valjastamista käyttöömme. Se on liiallisen kontrollin ja odotusten muuttamista luottamukseksi tulevaisuutta kohtaan. Se on hetkessä elämistä, päästämistä irti kaikesta turhasta ja keskittymistä olennaiseen.

Kirja tarjoaa sinulle vinkkejä ja työkaluja, joiden avulla voit päästää irti asioista, jotka eivät enää toimi eduksesi ja estävät sinua suuntaamasta johonkin uuteen. .

Kirja löytyy kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista sekä täältä www.polunvalaisija.fi

TOP 5 - salaiset listani

Merja Takamäki, Viisas elämä 2017

TOP 5 – Salaiset listani -vihko on hauska ja inspiroiva matka omaan sisimpääsi.

Muodosta mielipiteitä elämääsi liittyvistä asioista ja määrittele niistä jokaisesta oma TOP 5 -listasi. 

Salaisiin listoihin uppoutuminen tarjoaa sinulle tilaisuuden pysähtyä itsesi äärelle, antautua seikkailulle ja löytää kosketus todelliseen minuuteesi.

Voit täyttää vihkoa yksin, omassa rauhassasi tai tehdä sitä ajanvietteenä ystäviesi tai perheesi kanssa. Kirjan mielenkiintoiset kysymykset ja niiden tuoma mahdollisuus tutustua toiseen ihmiseen, tarjoavat piristystä mihin tahansa ihmsisuhteeseen.

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista ja täältä www.polunvalaisija.fi

Elämäsi tärkein henkilö

Merja Takamäki, Viisas elämä 2018

Elämäsi tärkein henkilö on elämäntaito-opas sinulle, joka haluat löytää itsesi, vapauttaa luovuutesi ja heittäytyä elämän virran vietäväksi.

Teos opastaa ja kannustaa sinua löytämään omat vahvuutesi ja itsellesi sopivan tavan elää. Kun saat elämäsi tärkeimmän henkilön eli itsesi loistamaan, on muidenkin hyvä olla lähelläsi.

Kirjan monipuolisten harjoitusten avulla voit tutustua paremmin siihen henkilöön, joka olet juuri nyt, ja ottaa askelia kohti unelmaelämääsi. Ne auttavat sinua myös luovimaan läpi karikoista, joita sinun ja unelmiesi välillä saattaa vielä olla. Opit tarttumaan tilaisuuksiin ja näkemään mahdollisuudet ympärilläsi.

Tämän teoksen päämääränä on valaista matkaasi elämän poluilla.

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista ja www.polunvalaisija.fi

Pysäytä tunnesyöminen

Katarina Meskanen, Tuumakustannus 2018

Tunnesyöminen on kuin vanha ystävä, joka lohduttaa ja suojelee aina tarvittaessa. Sillä helpotetaan mielen matalapainetta, haetaan hetken hurmaa, lohduttaudutaan arjen ongelmissa ja hallitaan hankalia tunteita. Syöminen kuitenkin lieventää tukalaa oloa vain hetkeksi.

Tämä kirja on tarkoitettu jokaiselle syömisensä ja ennen kaikkea omien tunteidensa kanssa kamppailevalle. Se on kirja sinulle, joka etsit ulospääsyä tunnesyömisen noidankehästä. Kirja tarjoaa ymmärtävän lähestymistavan tunnesyömisen syihin sekä paljon omakohtaista pohdittavaa.

Samalla se antaa runsaasti konkreettisia, ratkaisukeskeisiä harjoituksia sekä täydennettäviä liitteitä, kuten itsehavainnointilomakkeen ja tunteiden lokikirjan.

Harjoitusten avulla voit saavuttaa mutkattomamman suhteen paitsi syömiseen myös tunteisiisi. 

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista ja www.psykat.fi

Aivotaidot

Heli Isomäki, Nina Uusitalo, Gummerus 2017

Kokonaisvaltaisen hyvinvointimme ja toimintakykymme perusta on meidän aivoissamme. Kaksi kolmasosaa psyykkisestä hyvinvoinnistamme on omissa käsissämme. Kaikesta tiedosta ja neuvoista huolimatta siihen vaikuttaminen on vaikeaa. Viime vuosien aivotutkimuksen myötä psyykkisten tapahtumien käsittelyyn on tullut uusia työkaluja.

Mielen ja aivojen yhteyden ymmärtäminen auttaa meitä voimaan paremmin. Aivot säätelevät kaikkea toimintaamme hengityksestä ja sydämensykkeestä alkaen kaikista monimutkaisimpiin päättelytoimintoihin ja käyttäytymiseen.

Se, miten terveet aivomme ovat, miten joustavasti niiden eri osat toimivat yhteistyössä ja miten tehokkaasti pystymme niitä käyttämään, vaikuttaa monipuolisesti hyvinvointiimme, terveyteemme ja jokapäiväiseen elämäämme.

Aivotaidot antaa konkreettiset ja helpot ohjeet aivojen parempaan hoitoon, huoltoon ja käyttöön.

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Nouse nyt

Ulrika Björkstam, WSOY 2018

Inspiroiva tositarina selviytymisestä ja elämän merkityksellisyydestä.

Kuvittele että päällesi tippuisi lentokone, kasvosi ja koko kehosi iho palaisivat, menettäisit työkykysi ja avioliittosi kariutuisi. Miten selviäisit?

Marraskuussa 2008 putoava suihkukone syöksyi suomalaisen Ulrika Björkstamin päälle. Onnettomuus mullisti työlleen omistautuneen nuoren naisen elämän raa'alla tavalla. Elintärkeäksi muodostui löytää vastaus kahteen kysymykseen: Miten löytää voimia selviytymiseen? Mikä on se elämä, jota haluaa elää.

Nouse nyt kertoo Björkstamin tarinan uskomattoman onnettomuuden kauhuista ja läpi raastavien hoitojen. Toivon ja epätoivon vuorotellessa hän huomasi, että vaikeista asioista selvitäkseen ei tarvitse olla sankari: meissä kaikissa on voima selviytyä. Nouse nyt.

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista ja täältä www.ulrikabjorkstam.com

Saa mitä haluat

Ilkka Koppelomäki, Viisas elämä 2018

Saa mitä haluat on opas itsensä kehittämiseen, vastuun ottamiseen omasta elämästä sekä mittavienkin tavoitteiden toteuttamiseen.

Kirja auttaa selviämään haastavista elämäntilanteista, löytämään uskoa itseen ja omiin unelmiin sekä niiden toteuttamiseen.

Käytännönläheisten vinkkien avulla opit, miten voit päästä asettamiisi tavoitteisiin - niihinkin, joita et vielä tunnista.

Ilkka on valmentanut tuhansia ihmisiä ja auttanut heitä toteuttamaan unelmiaan. Kirja tarjoaa upeita ja inspiroivia tarinoita onnistumisista.

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista sekä www.uskallainnostua.fi

Tunnetaidot opetustyössä

Anuliisa Lahtinen, Jarkko Rantanen, PS-Kustannus 2019

Levoton oppilas ei kuuntele. Kollega tuskailee haasteissaan. Myös oma turhautuneisuus ja riittämättömyyden tunne nostavat välillä päätään. Toisaalta arjen onnistumiset ja ylpeys oppilaista tuntuvat mahtavilta. Viimeistään lukuvuoden päätösjuhlassa itkukin on herkässä. 

Tunteet ovat ratkaisevia koulun tärkeimmän tavoitteen eli oppimisen kannalta. Tunteiden voima on vahva niin oppilaiden motivoinnissa, toimintaan herättelyssä, itse oppimisessa kuin rauhoittumisessakin. Vahvistamalla tunnetaitoja luot oppimiseen syvempää merkitystä. 

Opettajana sinulla on mahdollisuus näyttää, kuinka tunteiden kanssa toimitaan. Miten vahvistetaan ja ylläpidetään iloa arjen keskellä? Miten toimitaan, kun turhautuminen ja suuttumus valtaavat mielen? Kirja auttaa ottamaan tunnetaidot osaksi opettajuutta. 
 
Kirjan voi ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Elämänmuutos

Mirva Mäki-Petäjä, Ville Kormilainen, Kosmos 2016

Joskus elämänmuutos tulee yllättäen, kuten vakava sairaus tai lottovoitto. Joskus taas elämänmuutos on pystyttävä tekemään itse, kuten irtisanoutuminen tai elämäntapojen korjaaminen.

Tämä kirja auttaa selviämään yllättävästä tilanteesta, antaa voimaa, itseluottamusta ja käytännön vinkkejä siihen kuinka muutoksen voi tehdä harkitusti.

Kirjassa on 11:n rohkean ihmisen oma tarina. Joukossa ovat mm. väkivaltaisesta suhteesta eroon päässyt nainen, kroonisesti sairastunut kuulantyöntäjä Conny Karlsson, pankinjohtajasta räppäriksi siirtynyt Spekti, kissakahvilan perustanut Pasi Nikkinen ja entinen miljonääri Jaakko Rytsölä.

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista

GOLF - opas mielenhallintaan

Taru Hermunen-Kuusela, Readme 2015

Mitä jokaisen golfaajan tulisi tietää oman mielensä toiminnasta ja vaikutuksesta omaan pelaamiseen? Mikä on golfaajan identiteetti, ja mitä tekemistä sillä on oman pelitaidon ja itsensä kehittämisen kanssa? Miten tunnistaa oma golfpotentiaali ja todella pelata niin hyvin kuin osaa? Miksi lyönti- ja fysiikkaharjoittelu ei yksinään riitä kun haluaa tavoitteellisesti tulla paremmaksi golfaajaksi?

Kirja tarjoaa ripauksen teoriaa ja runsaasti käytännön vinkkejä, joilla jokainen golfaaja voi parantaa peliään pysyvästi paremmalle tasolle omia.

Taru Hermunen-Kuusela on golfkoukkuun jäänyt coaching-ammattilainen. Hän on valmentanut eri ikäisiä ja tasoisia golfareita junioreista senioreihin, vasta-alkajista kilpapelaajiin.

Kirja löytyy kirjakaupasta, verkkokirjakaupasta ja täältä www.golfhuoltamo.com

Sinkun elämää

Satu Väisänen, Readme 2017

Sinkut – kaikilla on heistä mielipide. Sinkku on joko epätoivoinen ja onneton tai liian itsenäinen ja itsekäs. Hän ei ole vielä "valmis" suhteeseen tai hän on liian nirso.

Sinkkuoppaissa naista yleensä neuvotaan olemaan onnellinen yksin, eikä haluamaan ketään. Toisaalta jos nainen nauttii liikaa elämästä, eikä halua ketään, varsinkaan perhettä, hän on yhä monien mielestä outo!

Miten sitten voi löytää oikean rakkauden, jos niin haluaa? Mitä sen eteen täytyy tehdä? Ja miten selviytyä deittiviidakossa järjissään? Miten voisi opetella välttämään sinkkuhelvetin pettymykset ja oppia tunnistamaan itselleen sopivat miehet, jopa soulmaten? 

Tämä kirja antaa sinkulle voimaa, vertaistukea ja vinkkejä. Sinkku voi kuivaharjoitella sinkkuelämän koukeroita ilman, että tarvitsee hypätä altaan syvään päähän ja lyödä päätään kaakeliin - uudestaan ja uudestaan. 

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Viisi vuotta

Satu Väisänen, Fitra 2015

Tämä on yksi kasvutarina. Ei parempi tai huonompi kuin jonkun muun, mutta taatusti suorasukaisempi.

LCF Life Coach® ja freelance-toimittaja Satu Väisänen kertoo viiden vuoden tarinan elämänvaiheestaan. Tarinaan mahtuu itkua, naurua, sairautta, rohkeutta, kasvuloikkia, romahduksia, korkeita energioita, menetyksiä, viisastumista sekä vitutusta koko elämän kirjo.

Käännekohtana toimi Sadun saama melanooma-diagnoosi vuosia jatkuneiden selkäkipujen jälkeen. Se oli merkki siitä, että nyt pitäisi tajuta tästä elämästä jotain. Satu halusi selvittää, oliko vika sittenkin korvien välissä.

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Selkähelvetti

Satu Väisänen, Readme 2011

Kun selkäkipu iskee, se sotkee arjen kuviot. Kun se kroonistuu, se romuttaa koko elämän. 

Satu Väisänen kärsi vuosia selkäkivuista. Matka lihasten, nikamien ja hermoston toiminnan ymmärtämiseen konkreettisesti oli samalla myös matka omaan mieleen.

Tämä kirja valottaa yhden selkäkipupotilaan tarinan kautta rehellisesti ja ketään kumartelematta sitä, mitä kipuileva voi joutua kokemaan ja miten siitä voi selvitä sekä henkisesti että fyysisesti. Tarjolla on myös tietoa kehon anatomiasta, eri hoitomuodoista sekä vinkkejä selän kuntouttamiseen.

Kirja on loppuunmyyty.

Valkoisen kissan kirja

Marjo-Kaisu Niinikoski, Readme 2016

Valkoisen kissan kirja on valloittava satukirja aikuisille. Se on portti toiseen maailmaan, joka tarjoaa sinulle valinnan: haluatko nähdä unta, joka ei ole totta? Vai herätä todellisuuteen, jossa voit päästää irti unikuvistasi?

Valkoisen kissan kirja on henkis-filosofinen satukokoelma. Se sisältää kymmenen tarinaa, joita yhdistää niissä seikkaileva valkoinen kissa, joka ilmestyy milloin itäisillä mailla, milloin tropiikissa ja milloin kotoisissa maalaismaisemissa. Sen saatat tavata niin tulikuuman hiekkaerämaan laidoilla kuin jääkylmällä Etelämantereellakin.

Ennen kaikkea valkoinen kissa seikkailee mielenmaisemissa. Sen viesti sinulle kuuluu: ”Olet sitä, mitä ajattelet. Muuttamalla ajatuksesi muutat elämäsi. Ja luopumalla todellisen anteeksiannon avulla siitä, mitä kuvittelet olevasi, havahdut hereille mielen unestasi ja paljastut siksi, joka olet.”

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Saunajooga

Tiina Vainio, Charlotta Boucht, WSOY 2012

Hiljaisuus ja hyvä mieli ovat jokaisen ulottuvilla – ei tarvitse kuin avata saunan ovi. 

Saunajooga on uusi suomalainen laji, joka yhdistää saunan hiljaisuuden ja yksinkertaiset joogaan perustuvat liikkeet. Se sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Se ei ole hikijumppaa, vaan hidasta, lempeää venyttelyä, joka rentouttaa kehon ja mielen. 

Kirja esittelee kolme puolen tunnin liikesarjaa. Lisäksi kirjan reseptien mukaan voi valmistaa tuoksuvia kasvo- ja vartalohoitoja sekä terveellisiä juomia luonnon raaka-aineista.

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Saunapilates

Tiina Vainio, WSOY 2015

Saunan hiljaisuus ja pilatekseen pohjautuvat liikkeet rentouttavat ja vahvistavat kehoa. Liikkeet huoltavat erityisesti niitä, joiden selkä joutuu istumatyössä tai rankoissa treeneissä kovalle koetukselle. Laji sopii kaikille, sillä liikkeet tehdään istuen saunan lauteilla.

Kirja esittelee kolme puolen tunnin sarjaa, joiden liikkeet:

- Vapauttavat alaselän, niskan ja hartioiden lihasten jännityksiä.
- Vahvistavat keskivartalon syviä tukilihaksia ja parantavat ryhtiä.
- Vilkastuttavat aineenvaihduntaa.
- Parantavat keskittymiskykyä.
- Rentouttavat kehoa ja mieltä.

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Lasten liikuntakirja

Minna Kullström, Satu-Maria Ruotsalainen, Readme 2014

Mitähän tekisi? Ei oo mitään tekemistä. Olo on kiukkuinen. Voisipa tehdä yhdessä jotakin kivaa? Mitä tapahtuu kun pienestä leppäkertusta tulee Kuntokerttu?

Jokainen vanhempi haluaa tehdä parhaansa lastensa kanssa, mutta välillä tuntuu ettei se ole niin yksinkertaista ja helppoa. Kuntokertun kautta avaamme portin yhdessä tehtävään liikunnan iloon ja tietoiseen läsnäoloon.

Harjoitukset perustuvat vuosien lastenliikunnan ja perheiden parissa tehtyyn työhön ja omien lasten kanssa koettuihin kokemuksiin. 

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Lillin liikuntatarinat

Satu-Maria Ruotsalainen, PS-Kustannus 2019

Lilli on innokas ja utelias minipossu. Lilli rakastaa liikkumista ja innostuu mukaansatempaavista tarinoista. 

Lillin liikuntatarinoita voi toteuttaa niin sisällä kuin ulkona, eri liikkumisympäristöissä ja vaihtuvien vuodenaikojen mukaisesti. Kirjan selkeiden toimintaohjeiden avulla arjen tavarat muuttuvat liikuntavälineiksi helposti yhdessä lasten kanssa.

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Tärkeintä tänään

Maaretta Tukiainen, Tuumakustannus 2019

Tänään on hyvä päivä, juuri tänään. Ei huomenna tai ylihuomenna vaan tänään. Tänään on se päivä, jota olet odottanut.

Tärkeintä tänään on kirja, jossa elämää tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: koko elämän, yksittäisen viikon sekä päivittäisen toiminnan tasolta. Kirja tuo esiin näiden kolmen näkökulman taustalla olevan ajattelumallin, minimalismin, jonka avulla omaa elämää on mahdollista jäsentää niin, että siihen tulee lisää selkeyttä, tuloksellisuutta ja merkitystä.

Koska suurimmalla osalla ihmisistä on liikaa kaikkea, minimalismin soveltaminen elämään auttaa lisäämään siihen selkeyttä ja rauhaa. Kun karsii pois sen, millä ei ole merkitystä, jää tilaa ja aikaa sille, millä on merkitystä.

Tärkeintä tänään -kirjan lisäksi voit käyttää Tänään-työkalua. Se on jäsentämisen työkalu, jossa elämää tarkastellaan kolmella eri tasolla: elämä, viikko ja päivä.

Tänään

Maaretta Tukiainen, Tuumakustannus 2019

Elämä koostuu päivistä. Päivät koostuvat tekemisistä. Se, mitä päivien aikana teemme, muodostaa elämämme.

Tänään on arjen työkalu oman elämän jäsentämiseen niin, että siihen tulee lisää selkeyttä, tuloksellisuutta ja merkitystä. Työkalussa elämää tarkastellaan kolmella eri tasolla: elämä, viikko ja päivä.

Kun tekee sitä, millä on merkitystä, saa myös onnistumisen tunteita. Kyse ei ole siitä, että suorittaa, vaan siitä, että valitsee tehdä sen, millä on oikeasti merkitystä. Olennaista on valita, mistä päivä koostuu. Tehdä oikeita asioita eikä vain asioita oikein.

Koska suurimmalla osalla ihmisistä on liikaa kaikkea, minimalismin soveltaminen elämään auttaa lisäämään siihen selkeyttä ja rauhaa. Tänään-työkalun tukena toimii Tärkeintä tänään -kirja, joka avaa minimalismin menetelmää.

Merkityksellisyys on rohkeutta

Jaana Villanen, Basam Books 2019

Merkityksellisyys on rohkeutta -kirja pureutuu merkityksellisyyden ja rohkeuden voimaan, ja haastaa lukijaa uskaltamaan pysähtymään kahden tärkeän kysymyksen äärelle, jotka ovat: ”Kuka minä olen?” ja ”Mitä minä haluan?” 

Kirjan tavoitteena on muistuttaa merkityksellisyyden, uskalluksen, epäonnistumisen ja onnistumisen elementeistä. Kirja tarjoaa lukijalla harjoituksia, joka rohkaisee toimimaan merkityksellisesten asioiden puolesta.

Jaana Villanen itse on omassa elämässään halunnut toteuttaa itselleen merkityksellisiä asioita. Kirjassa hän käy läpi tunnelmia #kävelenaiselleammatti-hyväntekeväisyystempauksesta, missä hän käveli Nuorgamista Hankoon ja keräsi 1534 km:n matkalla lähes 700 ammattia kehitysmaan naisille. Jaanassa itsessään konkretisoituvat tarinat sisukkuudesta, peräänantamattomuudesta, vastuullisuudesta ja kovasta työstä, jotka syntyvät itselleen tärkeiden asioiden tekemisestä.

Rakas keho

Katariina Meskanen, Tuumakustannus 2019

Rakas keho on henkilökohtaisesti puhutteleva kirja, jonka kantavia teemoja ovat muun muassa kehonkuva ja sen haasteet, itsensä hyväksyminen ja oman kehon kurittamisesta luopuminen. Sen tavoitteena on tarjota armollisempaa suhtautumista itseen ja osoittaa, miten oppia rakastamaan omaa kehoaan.

Kirjan upeat valokuvat erinäköisten ja -ikäisten naisten kehoista kertovat, kuinka monivivahteinen ja tärkeä jokaisen keho on sellaisenaan. Valokuviin liittyy myös jokaisen kuvattavan tarina, jossa omaa kehosuhdetta avataan rohkeasti ja avoimesti.

Kirja kannustaa sinua pohtimaan omaa kehosuhdettasi ja johdattelee omaksumaan uudenlaisen tavan olla sinut kehosi kanssa. Se korostaa ratkaisukeskeisyyttä ja antaa paljon konkreettisia ideoita sekä harjoituksia kehonkuvan työstämisen tueksi.

Rohkeiden aikuisten kirja

Jaana Hautala, Readme 2020

Kirjan pääteema on uskomukset ja mielen voima onnellisen ja hyvinvoivan elämän takana.

Tämä kirja on matka oman sydämen äärelle, siihen potentiaalin lähteeseen ja voimaan, joka meillä kaikilla sykkii vahvana ja viisaana. Joskus oman sydämen äänen kuulemisen estää elämän varrella muodostuneet kerrokset ja mielen kahleet eli uskomukset. Harva on pysähtynyt ajattelemaan kuinka ison osan ihmisenä olemista uskomukset määrittelevät, vaikka me jokainen luomme maailmaamme sekä tulevaisuuttamme omilla käsityksillämme ja uskomuksillamme koko ajan.

Uskomuksemme koskevat omaa identiteettiämme, ympäristöämme, käyttäytymistämme ja taitojamme. Kun oivaltaa miten uskomukset syntyvät ja vahvistuvat, niin on helpompi muuttaa omia uskomuksia. Kun vapautuu rajoittavien uskomusten kahleista, on helpompi löytää omaa voimaa ja kuunnella sydämen ääntä.

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Kehitä tai kuihdu

Jaana Villanen, Basam Books 2020

Miten voi harjoitella nopeaa toimintaa ja pelotonta tekemistä? Motivaatio toimintaympäristön muutoksen vaatimaan kehittämiseen ei synny pelkästä rahan tekemisestä vaan jostakin organisaation linjaamasta suuremmasta tarkoituksesta. Ilman tätä suurempaa tarkoituksen löytymistä on hankalaa löytää elementtejä muutoksessa pärjäämiseen. 

Tämä käsikirja muutoksessa pärjäämiseen auttaa oivaltamaan, että ilman selkeää ymmärrystä omasta toiminnasta, elämäntehtävästä, sinä, organisaatiosi tai yrityksesi ettei pysty tekemään ylivoimaista tuotekehitystä.

Tuotekehitysprosessissa pitää päästä niin syvälle, että siinä pystyttävä näkemään jotain sellaista, mitä muut eivät näe. Kirja avartaa näkökulmia siihen, kuinka tuotekehityksen avulla kehitetään olemassa olevista palveluista ja tuotteista merkityksellisiä - ja toisaalta kuinka tuotteistamalla ne voidaan harjoittaa liiketoimintaa vastuullisesti, kannattavasti ja asiakaslähtöisesti. Kirjaan on asetettu useita käytännön harjoitteita, joita voi tutkia, täyttää ja täydentää. Kirjan avulla löydetään itsestä elinikäisen kehittämisen valmentajan elementit.

Kirjan voit ostaa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista.

Kohti unelmauraa

Tiia Gynther, Viisas elämä 2020

Mainio työkalu sinulle, joka haluat selkeyttää urahaaveitasi ja suunnata kohti merkityksellistä työelämää.

Kohti unelmauraa -työkirjasta löydät tehtäviä, joiden tavoitteena on auttaa sinua löytämään oma suuntasi kohti omaa unelmauraasi. Työkirja johdattaa sinua uusiin oivalluksiin, sen harjoitusten avulla voit asettaa tavoitteita, pohtia motivaatiota, tunnistaa omat vahvuutesi ja kartoittaa nykyhetkeäsi sekä tulevaisuuttasi työelämässä. Työkirjan harjoitukset opastavat sinua omaksumaan kasvun asenteen, jonka avulla voit edetä rohkeasti unelmiesi parissa ja kehittyä ja oppia uutta läpi elämän.

Tiia Gynther on 26-vuotias espoolainen positiivisen psykologian asiantuntija, henkilökohtainen valmentaja, ravintovalmentaja sekä hyvinvointivalmentaja. .

Just sopivasti ketterä

Antti Niemi & Jari Hietaniemi, Arthouse 2020

Miten fiksata henkinen ja fyysinen työympäristö sellaiseksi, että työnteko sujuu keskittyneesti ja hartiatkin pysyvät vetreinä? Miten löytää arjesta aikaa itseä inspiroivaan tekemiseen? Miten saada motivaatiota pitkäjänteisten tavoitteiden saavuttamiseen? Miten olla just sopivasti ketterä ihminen?

Just sopivasti ketterä on kiireisen tietotyöläisen opas työn ja muun elämän parempaan hallintaan. Kirja avaa bisnesmaailmasta tuttua ketterän kehityksen ajattelutapaa ja ruotii sen avulla veikeästi tietotyöläisten tyypillisiä elämänhallinnan kompastuskiviä. Se tarjoaa konkreettisia työkaluja ja nopeita korjausliikkeitä mutta herättelee myös tarkastelemaan omaa elämää syvemmin ja kauaskantoisemmin.

Antti Niemellä ja Jari Hietaniemellä on vuosien kokemus asiantuntijoiden ja johtajien valmentamisesta sekä tiimeissä toimimisesta niin julkishallinnossa kuin yksityisessä bisneksessä. Niemi kirjoittaa kirjan aiheista myös suositussa Just sopivasti -blogissaan.

Antti on valmistunut Valmentamosta LCF Life Coach® - valmentajaksi.

Valinnan paikka, näin teet parempia päätöksiä

Satu Pihlaja, Atena 2020

Psykologin ja life coachin konkreettinen tietokirja kannustaa ja opastaa omannäköisiin valintoihin.

Ihmisillä on nykyään valtavasti valinnan mahdollisuuksia mutta niiden myötä myös vaikeuksia valita. Valitsemme työuran, puolison ja asuinpaikkamme, mutta teemme päivittäin myös lukemattomia pieniä valintoja. Omannäköisten valintojen tekeminen käy joskus voimille.

Valinnan paikka näyttää, miten moniin asioihin pystyy vaikuttamaan ja miten aina voi valita myös toisin. Päätöksen hetkellä on tärkeää tuntea itsensä, valintojensa lähtökohdat ja taustat sekä etsiä rohkeasti uusia valinnanmahdollisuuksia. Valintakaaosta voi hallita rutiineilla, arvopohdinnalla, ajankäytön suunnittelulla ja tiedostamalla valinnan paikan tässä ja nyt.

Raikas ja innostava Valinnan paikka sopii tieto- ja asiantuntijatyöntekijöille, itsensä johtajille sekä etätyöntekijöille – sekä jokaiselle, joka haluaa oppia valitsemaan paremmin. Kirja ammentaa tietoa neurotieteestä ja psykologian tutkimuksesta, ja sen monet harjoitukset ohjaavat viisaisiin valintoihin.

Lempeyden kirja

Reija Könönen & Sanna Wikström, HIdasta elämää 2020

Myötätunto itseä ja muita kohtaan tuo elämään keveyttä, lämpöä ja vahvuutta

Lempeyttä kehittämällä on helpompi kohdata lannistava sisäinen puhe ja ärsyttävät ihmiset, kirjoittaa somessa ja meileissä empaattisesti, asettaa omat rajat ja lisätä elämäniloa.

Lempeyden kirja pureutuu arkisiin kokemuksiin, jotka saavat meidät kuohahtamaan ja käyttäytymään toisin kuin haluaisimme.

Kirjan opit perustuvat mindfulnessin periaatteisiin.

Reija on valmistunut Valmentamosta LCF Life Coach® - valmentajaksi.

Valon antajat

Johanna Huhtamäki & Vappu Pimiä, Otava 2019

Kiitollisuus on avain onneen – onnellisuus on avain menestykseen

Suosikkijuontaja Vappu Pimiän ja tutkija Johanna Huhtamäen uutuuskirjassa usko ja tieteellinen todistusaineisto löytävät yhteisen sävelen siitä, miten kiitollisuus johtaa onnellisuuteen ja onnellisuus menestykseen

Nykytutkimuksen valossa tiedetään, että menestyksen ja unelmien saavuttaminen ovat onnellisuuden seurauksia. Kirja kertoo, miten sinä voit tehdä omista unelmistasi totta käyttämällä kiitollisuutta voimavarana ja uskomalla itseesi ja muihin. Tämä ei ole pelkkää uskomusta, vaan tieteen tukemaa todellisuutta.

Johanna Huhtamäki on LCF Life Coach®, diplomi-insinööri, yritysvalmentaja ja menestystutkija, joka tekee parhaillaan väitöskirjaa motivaation, menestyksen ja kiitollisuuden yhteyksistä. Hänen suuri haaveensa on todistaa tieteellisesti, että unelmat voidaan tehdä toteen.

Psyykkinen valmennus

Antti Peltonen & Aleksi Tossavainen, Fitra 2020

Psykologisten tekijöiden merkitys on korostunut niin urheilussa kuin työelämässä ja niiden onkin todettu vaikuttavan yksilön ja ryhmän menestykseen. Toimiessamme urheilujoukkueiden, yritysten ja yksilöiden kanssa törmäsimme kuitenkin toistuvasti samaan kysymykseen: mitä psyykkinen valmennus käytännössä on? Tästä syystä kirjoitimme tämän kirjan.

Kirja toimii loistavana itsensä kehittämisen työkaluna, mutta se on suunnattu myös auttamaan sinua toimiessasi muiden ihmisten kanssa: esimiehenä, opettajana, valmentajana tai kouluttajana. Kirjan avulla yksilö, ryhmä tai organisaatio saa käyttöönsä psyykkisen valmennuksen viimeisen tiedon, teorian ja työkalut.

Antti Peltonen on Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sekä Valmentamosta valmistunut LCF Life Coach® Master. Antti toimii psyykkisenä valmentajana Veikkausliigaseura Helsingin Jalkapalloklubissa sekä perustamassaan Peltonen Performance valmennusyrityksessä.

Hyvän mielen koti

Maaretta Tukiainen, Tuumakustannus 2021

Mikä tekee kodista paikan, jossa voit hyvin?

Tämän kirjan avulla pääset luomaan omaa hyvän mielen kotiasi. Kirjassa ei tarkastella kotia vain fyysisenä paikkana, johon etsitään oikeanlaisia tapetteja tai muhkeaa sohvaa, vaan katse käännetään tiiviisti siihen, miten koti tilana palvelee tarpeitasi ja millaisia tunnelmia se luo. Kirjassa tarkastellaan esimerkiksi yksityiskohtia, jotka vahvistavat merkityksen tunnetta, ja paikkoja, jotka antavat mahdollisuuden itselle mieluiseen tekemiseen, kuten rikastavien ihmissuhteiden vaalimiseen. Esimerkkitarinoissa pääset kurkistamaan niin rentouttavaan jouten olon kotiin kuin muiden katseille avoimeen somekotiinkin. Saat myös näkökulmia oman tilan tärkeyteen ja kodin pelisääntöjen luomiseen sekä reseptejä, joilla luot arkeen toivomasi tunnelman eri aisteja puhuttelemalla.

Hyvän mielen koti auttaa löytämään oman paikkasi maailmassa ja ymmärtämään, kuka pohjimmiltaan olet. 

Kirjan tunnelmalliset kuvat on ottanut valokuvaaja Krista Keltanen.

Muutoksen matkaopas

Maria Jyrkäs, Tammi 2020

Ettei tarvitse kuolinvuoteella katua

Kirja auttaa lukijaansa hahmottamaan omat arvonsa ja tarpeensa, joita seuraamalla löytyy pohjia myöten merkitykselliseltä ja täyteläiseltä tuntuva, oman sydämen ääntä kunnioittava polku.

Maria Jyrkäs menetti kahdessa kuukaudessa toisen lapsensa ja toisen vanhempansa. Menetykset käynnistivät muutoksen, jonka myötä uusiksi meni koko elämä. Moni janoaa elämäänsä muutosta, mutta ei tiedä miten edetä. Usein vasta kriisin myötä löytyy rohkeus alkaa elää omannäköistä elämää. Kirja muistuttaa, että jokaisella on vain yksi elämä, ja se pitäisi uskaltaa elää itselleen parhaalla tavalla. Joskus riittää hienosäätö, toisinaan tarvitaan radikaaleja muutoksia ja uskallusta poiketa totutuista ratkaisuista.

Maria Jyrkäs on työskennellyt 20 vuotta Yleisradiossa mm. uutistoimittajana, tuottajana ja radiojuontajana. Hänet tunnetaan koskettavista ohjelmistaan, joiden keskiössä on ihminen. Mariaa onkin kuvattu tunteiden mestariksi. Nykyään Jyrkäs työskentelee media-alan yrittäjänä ja opiskelee LCF Life Coach®-valmentajaksi. Muutoksen matkaopas on hänen esikoisteoksensa.

Olet ihana

Sohvi Nyman, Basam Books 2020

Olet ihana - Uskalla rakastaa itseäsi on kirja oman ihanuuden löytämiseen. Sen mukaan ihana nainen on sinussa jo nyt. Monet naiset eivät tunne itseään ihaniksi tai arvokkaiksi. He ajattelevat, etteivät ansaitse hyviä asioita elämäänsä kuten rakkautta ja menestystä sekä toimivia ihmissuhteita.

Harjoitusten avulla voi antaa itselleen anteeksi, päästää irti, tuntea itsensä ihanammaksi päivä päivältä ja olla armollisempi myös itseä kohtaan. Terve itsekkyys on hyvästä. Se tekee hyvää. Kenenkään ei tarvitse mahtua muottiin, sillä jokainen on ihana - sellaisenaan.

Sohvi kertoo oman kasvutarinansa siitä, miten koulukiusatusta ja arasta tytöstä kasvoi vahva nainen. Siitä, miten hän selätti toistuvan masennuksen. Kirja antaa lukijalle työkaluja siihen, miten lisätä tyytyväisyyttä ja onnellisuutta omaan elämään. Itsetunto nousee kohisten.

Sohvi Nyman on stylisti, kirjailija, ihanuusvalmentaja ja oman alansa vaikuttaja. Hän on toiminut stylistinä 15 vuotta ja huomannut suomalaisten surkean itsetunnon. Hänen missionsa on kohottaa suomalaisnaisten itsetuntoa ja auttaa heitä löytämään ihana, rohkea nainen itsestään.

Hyvä elämä

Karita Tykkä, Readme 2019

”Hyvä elämä - Rakkaudella Karita” -kirja on kaunis holistinen hyvinvointikirja, jossa käsitellään ihmistä kokonaisena - ei ainoastaan kehon, ravitsemuksen tai mielen osalta, vaan kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Kirja tarjoilee eri osa-alueita, jotka ovat informatiivisia, mutta myös eteenpäin vieviä, sisältäen valmennuksellisia harjoitteita ja oivalluttavia kysymyksiä. Matkasi varrella voit avata kirjan sattumanvaraisesti jostakin kohtaa ja pysähtyä hetkeksi aihealueen, ajatuksen tai kysymyksen äärelle tai tehdä vaikkapa ohjatun hengitysharjoituksen. Vaihtoehtoisesti voit sukeltaa kirjan uumeniin ja kahlata järjestyksessä sivu sivulta koko opuksen. Tämä kirja on jotakin, johon voi palata uudelleen ja yhä uudelleen, kun jokin elämän osa-alueista kaipaa pientä buustia.

Karita Tykkä on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin intohimoinen lähettiläs. Mielen ja kehon holistista hyvinvointia rennosti rakastava yrittäjä, luennoitsija, juontaja, LCF Life Coach, holistinen ravitsemusvalmentaja, ruokakirjailija, positiivisen psykologian harjoittaja, suositun Rakkaudella, Karita -blogin kirjoittaja, vaikuttaja ja äiti.