LCF Life Coach® I Ratkaisukeskeinen valmentaja-koulutus 30 op

LCF Life Coach® -koulutus on Suomen suosituin life coach-koulutus, johon on osallistunut jo lähes 1000 opiskelijaa.

Arvostettu vuoden mittainen ratkaisukeskeinen valmentajakoulutus tarjoaa tasokkaat, ammatilliset taidot valmennuksellisiin tehtäviin.

Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat halukkaita kehittämään itseään, hyödyntämään valmennuksellisia taitojaan nykyisessä työssään tai työskentelemään valmentajana.

LCF Life Coach® -koulutus sisältää 30 lähiopetuspäivää sekä 65h etäopiskeluna tehtävää harjoitusvalmennustuntia. LCF Life Coach®-koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutusryhmiä on tarjolla arkisin ja viikonloppuisin. Koulutukseen voi osallistua myös etänä.


Valmentajan perustaidot & valmentajakoulutuksen esittely -webinaari ti 11.10.2022 klo 18

Asiakkaan potentiaalin vahvistaminen
Menestytekijöiden kirkastaminen
Sisäisen viisauden hyödyntäminen
Muutoksen mahdollistaminen
Valmennuksen hyödyt henkilökohtaisessa elämässä & työssä
Valmennuksen teoria & työkalut
Valmennusharjoitukset & teemat
Menesty valmentajana
Valmentajakoulutuksen esittely

Ilmoittaudu mukaan TÄÄLTÄ

Mikäli et malta odottaa seuraavaa webinaaria, katso edellinen tallenne TÄÄLTÄ.

Valmennus

Valmennus on ratkaisukeskeinen toimintamalli, jonka avulla luodaan onnistumisia. 

Valmennuksessa erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla valmennettava oppii tuntemaan itsensä ja tietämään, mitä hän haluaa. Valmentaja auttaa kirkastamaan ja luomaan toimintasuunnitelman, jolla muutokset saavutetaan onnistuneesti. 

Valmennukset voidaan tehdä kasvotusten, puhelimitse tai Skypellä. Valmennus voi tapahtua myös ryhmässä. Valmennus sopii sekä yksityisille henkilöille että työyhteisöihin.

Valmennuksen myötä itsetuntemus kehittyy, itseluottamus kasvaa ja oman näköinen elämä vahvistuu. Valmennuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva, itsestään vastuun kantava ihminen, joka nauttii elämästään.


VALMENNUSKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Teoreettinen viitekehys

KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTIEDE
- Mielen, tunteiden ja toiminnan vaikutus haluttuihin muutoksiin

RATKAISUKESKEISYYS
- Tavoiteltavia muutoksia käsitellään ratkaisukeskeisesti ongelmalähtöisyyden sijaan

POSITIIVINEN PSYKOLGIA
- Myönteisen ajattelun ja henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen valmennuksessa

Valmennuksen työkalut

Valmennuksen kaava
Valmennusprosessin rakentaminen
Mielen johtaminen
Tunne-elämän ohjaaminen
Arvostava kuuntelu
Valmennuksen kysymystekniikka
Kannustamisen muodot
NLP eli Neuro linguistic programming
Mielikuvaharjoitukset
Rentoutusharjoitukset
Kirjoittaminen
Kuvalliset menetelmät
Piirtäminen
Maalaaminen
Värit
Unelmataulut
Keholliset harjoitukset
Toiminnalliset harjoitukset
Luovat harjoitukset
Intuition kehittäminen ja hyödyntäminen
Ryhmävalmennuksen rakentaminen ja toteuttaminen
Verkkovalmennuksen toteuttaminen

Valmennuksen teemat

ITSETUNTEMUS
- Kuka minä olen, mitä minä haluan ja omien vahvuuksien tunnistaminen
ARVOT
- Itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen ja merkityksellisten valintojen tekeminen
ELÄMÄ
- Oman elämän johtajuus ja omannäköisen elämän luominen
KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI
- Henkinen, fyysinen, emotionaalinen, sosiaalinen ja älyllinen hyvinvointi
IHMISSUHTEET
- Oma suhde muihin ihmisiin, merkitykselliset ihmissuhteet ja vuorovaikutustaidot
PARISUHDE
- Omien toiveiden tunnistaminen, uuden suhteen luominen ja parisuhteen kehittäminen
PERHE
- Oma perhemalli, omannäköinen arki ja perheen tiimitaidot
VUOROVAIKUTUSTAIDOT
- Itsensä ilmaiseminen, dialogin rakentaminen ja myönteisen ilmapiirin luominen
TUNNE-ELÄMÄ
- Tunteiden tunnistaminen, ikävien tunteiden käsitteleminen ja myönteisten tunteiden luominen
ANTEEKSIANTAMINEN
- Anteeksi pyytäminen, anteeksi antaminen ja näihin liittyvät erilaiset menetelmät
IRTIPÄÄSTÄMINEN
- Irtipäästettävien asioiden tunnistaminen ja luopumisprosessin rakentaminen
AJANHALLINTA
- Itsensä johtamisen taidot, rajojen kunnioittaminen ja oman elämän johtaminen 
KOTI
- Oman näköisen, onnellisen ja viihtyisän kodin luominen
TYÖ
- Omien intohimojen tunnistaminen, oman näköisen työn luominen ja merkityksellinen tekeminen
TALOUS
- Rahataidot, talouden tasapaino ja vaurauden kasvattaminen
LUOVUUS
- Luovuuden avaaminen mielen tasolla ja luovan prosessin rakentaminen erilaisilla menetelmillä
ESIINTYMINEN
- Esityksen rakentaminen, esiintyjänä kehittyminen ja yleisön valloittaminen
MUUTOKSEN JOHTAMINEN
- Muutostarpeiden tunnistaminen, konkreettisten tavoitteiden rakentaminen ja itsensä johtaminen
MOTIVAATIO
- Motivaatiotekijöiden tunnistaminen, motivaation vahvistaminen ja ylläpitäminen
UNELMAT
- Unelmoimisen taito, tavoitteiden kirkastaminen ja toteuttaminen arjessa
ELÄMÄNTEHTÄVÄ
- Oman intohimon tunnistaminen ja mission kirkastaminen 
MIELENRAUHA
- Merkityksellisten asioiden oivaltaminen, turhasta luopuminen ja hyväksyntä
ONNELLISUUS
- Sydämen kuuntelu, kiitollisuus ja hetkessä eläminen
LÄSNÄOLOTAIDOT
- Hyväksyntä, mielenhallinta ja läsnäoloharjoitukset
INTUITIO
- Intuition tunnistaminen ja hyödyntäminen erilaisissa tilanteissa
TYÖELÄMÄTAIDOT
- Työelämätaidot, tiimitaidot, työssä viihtyminen ja työhyvinvointi

Harjoitusvalmennukset

Harjoitusvalmennukset kuuluvat olennaisena osana koulutukseen.

Ensimmäisessä vaiheessa harjoitellaan ystävien ja tuttujen kanssa.
Toisessa vaiheessa treenataan Valmentamosta annettavien valmennettavien kanssa.
Kolmannessa vaiheessa harjoitellaan markkinointia ja valmennuksista voi myös laskuttaa 200€/4krt.
Harjoitusvalmennuksiin sisältyy myös kaksi ryhmävalmennusta, joiden aiheet opiskelija voi päättää itse.

Hyödynnämme valmennusharjoittelussa myös yhteistyökumppaneitamme, jolloin on mahdollisuus tehdä harjoitusvalmennuksia erilaisissa työyhteisöissä tai projekteissa.

Mikäli työnantaja kustantaa koulutuksen, harjoitusvalmennuksia voi toteuttaa myös omalla työpaikalla.

Koulutuspäivät

Koulutuspäivät sisältävät:

- Teoriaa
- Kouluttajan tekemiä demovalmennuksia
- Itsenäistä työskentelyä
- Valmennusharjoittelua parin kanssa
- Ryhmätyöskentelyä
- Läsnäoloharjoituksia
- Rentoutusharjoituksia

Koulutuspäivä sisältää useita taukoja ja tunnin mittaisen lounastauon.

Materiaalit

LCF Life Coach® -koulutus tarjoaa kattavan ja monipuolisen materiaalin, joka on ladattavissa verkosta. Materiaali on vapaasti käytettävissä asiakastyöhön.

LCF Life Coach® -materiaali sisältää sekä teoriaa, että runsaasti monipuolisia harjoituksia yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn.

Materiaalipankissa on myös valmiit ryhmävalmennustuotteet, jotka ovat hyödynnettävissä sekä yksityisille että työyhteisöille.

Valmennus ammattina

LCF Life Coach® -koulutus tarjoaa hyvät työkalut valmentajan ammattiin. Osa valmentajista työllistyy itsenäisinä yrittäjinä ja osa valmentajaksi työyhteisöön. Koulutusta voi hyödyntää myös valmennuksellisesti monissa eri ammateissa, erityisesti tehtävissä, jossa edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja.

Koulutusohjelmaan sisältyy

- Valmennustaitojen hyödyntäminen työelämässä
- Valmentajana työllistyminen
- Yrityksen perustaminen
- Oma kohderyhmä
- Valmennuksen tuotteistaminen
- Asiakaslähtöinen myyntityö
- Markkinointi

LCF Life Coach® -koulutuksen jälkeen voi jatkaa Careerian Valmentajasta yrittäjäksi-koulutuksessa. Yrittäjäkoulutus on Opetushallituksen hyväksymä ja yrittäjälle ilmainen.

Valmentajien tarinoita

Koulutukseemme on osallistunut jo yli 1000 LCF Life Coach® -opiskelijaa.

Voit lukea valmentajien tarinoita heidän omasta koulutusvuodestaan sekä valmennusurastaan täältä.

Koulutuksen hyödyt yksilölle

Itsetuntemus kehittyy
Minäkuva paranee
Omat arvot kirkastuvat
Tavoitteet selkiytyvät
Omat mahdollisuudet vahvistuvat
Menestystekijät selkiytyvät
Omat rajat vahvistuvat
Tunnetaidot kehittyvät
Toimintatavat selkiytyvät
Ihmissuhteet paranevat
Vuorovaikutus kehittyy
Luovuus lisääntyy
Elämän merkityksellisyys kasvaa
Elämän mielekkyys paranee
Mielenrauha lisääntyy
Kokonaisvaltainen hyvinvointi kehittyy

Koulutuksen hyödyt työyhteisölle

Ratkaisukeskeinen toimintatapa lisääntyy
Yksilö kyky kehittyä omaan potentiaaliinsa kasvaa
Yksilön menestysmahdollisuudet kirkastuvat
Sisäinen ohjautuvuus lisääntyy
Proaktiivisuus kasvaa
Tavoitteellinen toimintatapa kehittyy
Tunnetaidot paranevat
Vuorovaikutustaidot paranevat
Tiimityöskentelytaidot kehittyvät
Luovuus lisääntyy
Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy
Energiataso kasvaa
Työilmapiiri paranee
Tuottavuus lisääntyy

Kouluttajat

Kouluttajamme ovat valmennuksen huippuammattilaisia, joilla on monien vuosien kokemus valmennuksesta niin yksityisten ihmisten parissa kuin työyhteisöissäkin.

Jokaisessa ryhmässä on vastaava kouluttaja sekä vierailevia kouluttajia, jotka ovat alansa huippuammattilaisia.

Tutustu kouluttajiimme täällä.

Oletko kiinnostunut koulutuksesta?

Haluatko tietää lisää koulutuksesta tai ilmoittautua mukaan?  Jätä yhteystietosi alla olevan linkin kautta, niin otamme sinuun yhteyttä.

lomake1 (älä muokkaa tätä)Hinta

Koulutuksen hinta on 5300€, sis.alvin 24%.

Varaa paikkasi vuoden 2022 koulutukseen syyskuun loppuun mennessä Early bird-hintaan 5000€.

Koulutuksen voi maksaa eri vaihtoehdoilla:

a) Kertasuorituksena, jolloin saa 4%:n maksutapa-alennuksen 
b) Korottomalla osamaksulla alk. 84€/kk. Luoton perustamismaksu 5€.

Huom! Etäkoulutuksen hinta on 4600€, sis.alvin 24%. (77€/kk)

Haluatko testata valmennusta?

Haluatko testata valmennusta veloituksetta? Mikäli olet kiinnostunut vuoden mittaisesta LCF Life Coach®-koulutuksesta, tarjoamme sinulle mahdollisuutta testata valmennusta opiskelijamme kanssa.

Valmennus sisältää 4 henkilökohtaista valmennuskertaa, jotka voivat tapahtua kasvotusten tai etänä. Yhden valmennustapaamisen kesto on 60 min.

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta.

lomake2 (älä muokkaa tätä)SPARRAAMO®

Sparraamo® on valmistuneiden LCF Life Coach® -valmentajien aktiivinen yhteisö. Sparraamossa voit kehittää itseäsi valmentajana tai verkostoitua eri alojen ammattilaisten kanssa ympäri Suomea.

Sparraamossa järjestetään erilaisia valmentajille sopivia lisäkoulutuksia; LCF Life Coach® Master, NLP Practitioner, Value Trainer.  

TUNNELMIA KOULUTUKSESTA

Seuraamalla Instagram-tiliämme pääset mukaan koulutuspäiviemme tunnelmaan. Klikkaa tämän sivun alareunassa olevaa IG-symbolia ja löydät perille.
RYHMÄÄN ON 1 PAIKKAA JÄLJELLÄ. Peruutuspaikka 4500€ I 75€/kk
RYHMÄÄN ON
1 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
Peruutuspaikka 4500€ I 75€/kk

Helsinki LCF 88 syys 2022

Koulutuspäällikkö Johanna Hytti
johanna.hytti@valmentamo.fi I 040 584 27 98

Koulutuspäivät klo 9-16

ma 19.9.2022
ti 20.9.2022
ke 21.9.2022

ma 17.10.2022
ti 18.10.2022
ke 19.10.2022

ma 14.11.2022
ti 15.11.2022
ke 16.11.2022

ma 19.12.2022
ti 20.12.2022
ke 21.12.2022

ma 9.1.2023
ti 10.1.2023

ma 13.2.2023
ti 14.2.2023
ke 15.2.2023

ma 13.3.2023
ti 14.3.2023

ma 17.4.2023
ti 18.4.2023
ke 19.4.2023

ma 15.5.2023
ti 16.5.2023
ke 17.5.2023

ma 12.6.2023
ti 13.6.2023
ke 14.6.2023

ma 14.8.2023
ti 15.8.2023
RYHMÄÄN ON 4 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
RYHMÄÄN ON
4 PAIKKAA JÄLJELLÄ.

Helsinki LCF 89 loka vkl 2022

Koulutuspäällikkö Johanna Olsson
johanna.olsson@valmentamo.fi I 0400 77 65 75

Koulutuspäivät klo 9-16

pe 7.10.2022
la 8.10.2022
su 9.10.2022

pe 11.11.2022
la 12.11.2022
su 13.11.2022

pe 16.12.2022
la 17.12.2022
su18.12.2022

pe 20.1.2023
la 21.1.2023
su 22.1.2023

pe 17.2.2023
la 18.2.2023

pe 17.3.2023
la 18.3.2023
su 19.3.2023

pe 14.4.2023
la 15.4.2023

pe 12.5.2023
la 13.5.2023
su 14.5.2023

pe 16.6.2023
la 17.6.2023
su 18.6.2023

pe 18.8.2023
la 19.8.2023
su 20.8.2023

pe 15.9.2023
la 16.9.2023
RYHMÄÄN ON 6 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
RYHMÄÄN ON
6 PAIKKAA JÄLJELLÄ.

Hanko LCF 90 loka 2022 arki/vkl

Teija Varsanpää teija.varsanpaa@valmentamo.fi

Jakson ensimmäinen päivä klo 11-18, muut klo 9-17

 
to 13.10.2022
pe 14.10.2022
la 15.10.2022
 
to 17.11.2022
pe 18.11.2022
la 19.11.2022

to 8.12.2022
pe 9.12.2022
la 10.12.2022 

to 12.1.2023
pe 13.1.2023
la 14.1.2023

pe 3.2.2023 
la 4.2.2023 

to 9.3.2023
pe 10.3.2023
la 11.3.2023

pe 14.4.2023
la 15.4.2023 

to 11.5.2023
pe 12.5.2023
la 13.5.2023

to 8.6.2023
pe 9.6.2023
la 10.6.2023

to 10.8.2023
pe 11.8.2023
la 12.8.2023

pe 15.9.2023
la 16.9.2023
RYHMÄÄN ON 5 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
RYHMÄÄN ON
5 PAIKKAA JÄLJELLÄ.

Tampere LCF 92 marras 2022 vkl

Kouluttaja Kirsi Raatikainen
kirsi.raatikainen@valmentamo.fi I 040 7478761

Koulutustilat www.pellavalounge.fi

Koulutuspäivät klo 9-16

pe 4.11.2022
la 5.11.2022
su 6.11.2022
 
pe 9.12.2022
la 10.12.2022
su 11.12.2022

pe 13.1.2023
la 14.1.2023
su 15.1.2023

pe 10.2.2023
la 11.2.2023
su 12.2.2023

pe 17.3.2023 
la 18.3.2023 

pe 21.4.2023
la 22.4.2023
su 23.4.2023

pe 19.5.2023
la 20.5.2023 

pe 16.6.2023
la 17.6.2023
su 18.6.2023

pe 18.8.2023
la 19.8.2023
su 20.8.2023

pe 15.9.2023
la 16.9.2023
su 17.9.2023

pe 20.10.2023
la 21.10.2023
RYHMÄÄN ON 1 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
RYHMÄÄN ON
1 PAIKKAA JÄLJELLÄ.

Etäryhmä LCF 93 vkl-ryhmä

Koulutuspäällikkö Katja Vainikainen
katja.vainikainen@valmentamo.fi I 0400 795 285

Koulutuspäivät klo 9-16

pe 7.10.2022
la 8.10.2022
su 9.10.2022

pe 4.11.2022
la 5.11.2022
su 6.11.2022

pe 9.12.2022
la 10.12.2022
su 11.12.2022

pe 13.1.2023
la 14.1.2023
su 15.1.2023

la 11.2.2023
su 12.2.2023

pe 17.3.2023
la 18.3.2023
su 19.3.2023

pe 14.4.2023
la 15.4.2023
su 16.4.2023

pe 26.5.2023
la 27.5.2023
su 28.5.2023

pe 16.6.2023
la 17.6.2023
su 18.6.2023

pe 11.8.2023
la 12.8.2023
su 13.8.2023

la 16.9.2023
su 17.9.2023

RYHMÄÄN ON 10 PAIKKAA JÄLJELLÄ. Avasimme uuden ryhmän, koska etäryhmät täyttyivät nopeasti
RYHMÄÄN ON
10 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
Avasimme uuden ryhmän, koska etäryhmät täyttyivät nopeasti

Etäryhmä LCF 94 marras 2022 arki

Koulutuspäällikkö Johanna Hytti I johanna.hytti@valmentamo.fi I 040 584 27 98 &
Anne Karilahti anne.karilahti@valmentamo.fi I 040 59 39 339

Koulutuspäivät 9-16

ma 21.11.2022
ti 22.11.2022
ke 23.11.2022

ma 12.12.2022
ti 13.12.2022
ke 14.12.2022

ma 16.1.2023
ti 17.1.2023
ke 18.1.2023

ma 20.2.2023
ti 21.2.2023
ke 22.2.2023

ma 20.3.2023
ti 21.3.203

ma 24.4.2023
ti 25.4.2023
ke 26.4.2023

ma 22.2023
ti 23.5.2023

ma 19.6.2023
ti 20.6.2023
ke 21.6.2023

ma 21.8.2023
ti 22.8.2023
ke 23.8.2023

ma 18.9.2023
ti 19.9.2023
ke 20.9.2023

ma 16.10.2023
ti 17.10.2023

Helsinki LCF 95 maalis 2023 vkl

Koulutuspäällikkö Johanna Hytti
johanna.hytti@valmentamo.fi I 040 584 27 98

LCF 95 KOULUTUSPÄIVÄT
Kello 9-16

EARLY BIRD -hinta 4800€ 600€:n lahjakortti Master-koulutukseen.
Etu voimassa marraskuun loppuun saakka.

pe 24.3.2023
la 25.3.2023
su 26.3.2023

pe 21.4.2023
la 22.4.2023
su 23.4.2023

pe 26.5.2023
la 27.5.2023
su 28.5.2023

pe 30.6.2023
la 1.7.2023
su 2.7.2023

pe 4.8.2023
la 5.8.2023

pe 1.9.2023
la 2.9.2023
su 3.9.2023

pe 7.10.2023
la 8.10.2023

pe 3.11.2023
la 4.11.2023
su 5.11.2023

pe 1.12.2023
la 2.12.2023
su 3.12.2023

pe 12.1.2024
la 13.1.2024
su 14.1.2024

la 10.2.2024
su 11.2.2024

Helsinki LCF 96 huhti 2023 arki

Koulutuspäällikkö Johanna Olsson
johanna.olsson@valmentamo.fi I 0400 77 65 75

LCF 96 KOULUTUSPÄIVÄT

Kello 9-16

EARLY BIRD -hinta 4800€ + 600€:n lahjakortti Master-koulutukseen.
Etu voimassa marraskuun loppuun saakka.

ma 24.4.2023
ti 25.4.2023
ke 26.4.2023

ma 22.5.2023
ti 23.5.2023
ke 24.5.2023

ma 19.6.2023
ti 20.6.2023
ke 21.6.2023

ma 218.2023
ti 22.8.2023

ma 18.9.2023
ti 19.9.2023

ma 16.10.2023
ti 17.10.2023
ke 18.10.2023

ma 13.11.2023
ti 14.11.2023

ma 11.12.2023
ti 12.12.2023
ke 13.12.2023

ma 15.1.2024
ti 16.1.2024
ke 17.1.2024

ma 12.2.2024
ti 13.2.2023 

ma 11.3.2024
ti 12.3.2024
X

Hei!

Olen kiinnostunut LCF Life Coach-koulutuksesta ja haluaisin, että minuun otetaan yhteyttä.

Seuraavat opiskeluryhmät kiinnostavat minua:

Yhteystiedot:

Nimi:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Viesti:X

Hei!

Olen kiinnostunut osallistumaan vuoden mittaiseen LCF Life Coach®-koulutukseen ja haluaisin ilmoittautua harjoitusvalmennettavaksi. Valmennukset toteutetaan etänä. Valmennus sisältää 4 tapaamiskertaa ja on maksuton.

Valmennus ei ole tarkoitettu akuutin kriisin, mielenterveyden haasteiden tai masennuksen hoitoon. Mikäli sinulla on tämän tyyppisiä haasteita, pyydämme sinua kääntymään mielenterveyden ammattilaisten puoleen.

Yhteystiedot:

Nimi:
Paikkakunta:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Viesti:

Minkä paikkakunnan koulutuksesta olet kiinnostunut?