LCF Life Coach®-koulutus

LCF Life Coach®-koulutus on Suomen suosituin alansa koulutus.

Arvostettu vuoden mittainen valmentajakoulutus tarjoaa tasokkaat, ammatilliset taidot valmennuksellisiin tehtäviin.

Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat halukkaita kehittämään itseään, hyödyntämään valmennuksellisia taitojaan nykyisessä työssään tai työskentelemään valmentajana.

LCF Life Coach®-koulutus sisältää 30 lähiopetuspäivää sekä 65h etäopiskeluna tehtävää harjoitusvalmennustuntia.

LCF Life Coach®-koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutusryhmiä on tarjolla arkisin ja viikonloppuisin.


Valmennus

Valmennus on ratkaisukeskeinen toimintamalli, jonka avulla luodaan onnistumisia. 

Valmennuksessa erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla valmennettava oppii tuntemaan itsensä ja tietämään, mitä hän haluaa. Valmentaja auttaa kirkastamaan ja luomaan toimintasuunnitelman, jolla muutokset saavutetaan onnistuneesti. 

Valmennukset voidaan tehdä kasvotusten, puhelimitse tai Skypellä. Valmennus voi tapahtua myös ryhmässä. Valmennus sopii sekä yksityisille henkilöille että työyhteisöihin.

Valmennuksen myötä itsetuntemus kehittyy, itseluottamus kasvaa ja oman näköinen elämä vahvistuu. Valmennuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva, itsestään vastuun kantava ihminen, joka nauttii elämästään.


Infotilaisuudet

Järjestämme koulutuksesta infotilaisuuksia. Tilaisuudet sisältävät reilun tunnin mittaisen valmennuksen. Tilaisuudet eivät sido mihinkään, mutta edellyttävät ilmoittautumista. Ilmoittautua voit tämän linkin kautta. 

HELSINKI
Valmentamo, Itälahdenkatu 20

Ma 23.9.2019 klo 17.00 - 19.00
To 3.10.2019 klo 17.00 - 19.00
Ti 8.10.2019 klo 13.00 - 15.00
To 24.10.2019 klo 13.00 - 15.00


TAMPERE
Aleksin Vintti, Aleksanterinkatu 33 b 36

Ti 22.10.2019 klo 17.30 - 19.30
Ma 2.12.2019 klo 17.30 - 19.30

TURKU
Elämyspuu, Kalastajankatu 1 B

To 19.9.2019 klo 17.30 - 19.30


VALMENNUSKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Teoreettinen viitekehys

KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTIEDE
-mielen, tunteiden ja toiminnan vaikutus haluttuihin muutoksiin

RATKAISUKESKEISYYS
-tavoiteltavia muutoksia käsitellään ratkaisukeskeisesti ongelmalähtöisyyden sijaan

POSITIIVINEN PSYKOLGIA
-myönteisen ajattelun ja henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen valmennuksessa

Valmennuksen työkalut

Valmennuksen kaava
Valmennusprosessin rakentaminen
Mielen johtaminen
Tunne-elämän ohjaaminen
Arvostava kuuntelu
Valmennuksen kysymystekniikka
Kannustamisen muodot
NLP eli Neuro linguistic programming
Mielikuvaharjoitukset
Rentoutusharjoitukset
Kirjoittaminen
Kuvalliset menetelmät
Piirtäminen
Maalaaminen
Värit
Unelmataulut
Keholliset harjoitukset
Toiminnalliset harjoitukset
Luovat harjoitukset
Intuition kehittäminen ja hyödyntäminen
Ryhmävalmennuksen rakentaminen ja toteuttaminen
Verkkovalmennuksen toteuttaminen

Valmennuksen teemat

ITSETUNTEMUS
-kuka minä olen, mitä minä haluan ja omien vahvuuksien tunnistaminen
ARVOT
-itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen ja merkityksellisten valintojen tekeminen
ELÄMÄ
- oman elämän johtajuus ja oman näköisen elämän luominen
KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI
-henkinen, fyysinen, emotionaalinen, sosiaalinen ja älyllinen hyvinvointi
IHMISSUHTEET
-oma suhde muihin ihmisiin, merkitykselliset ihmissuhteet ja vuorovaikutustaidot
PARISUHDE
-omien toiveiden tunnistaminen, uuden suhteen luominen ja parisuhteen kehittäminen
PERHE
-oma perhemalli, omannäköinen arki ja perheen tiimitaidot
VUOROVAIKUTUSTAIDOT
-itsensä ilmaiseminen, dialogin rakentaminen ja myönteisen ilmapiirin luominen
TUNNE-ELÄMÄ
- tunteiden tunnistaminen, ikävien tunteiden käsitteleminen ja myönteisten tunteiden luominen
ANTEEKSIANTAMINEN
- anteeksi pyytäminen, anteeksi antaminen ja näihin liittyvät erilaiset menetelmät
IRTIPÄÄSTÄMINEN
- irti päästettävien asioiden tunnistaminen ja luopumisprosessin rakentaminen
AJANHALLINTA
-itsensä johtamisen taidot, rajojen kunnioittaminen ja oman elämän johtaminen 
KOTI
-oman näköisen, onnellisen ja viihtyisän kodin luominen
TYÖ
-omien intohimojen tunnistaminen, oman näköisen työn luominen ja merkityksellinen tekeminen
TALOUS
-rahataidot, talouden tasapaino ja vaurauden kasvattaminen
LUOVUUS
-luovuuden avaaminen mielen tasolla ja luovan prosessin rakentaminen erilaisilla menetelmillä
ESIINTYMINEN
-esityksen rakentaminen, esiintyjänä kehittyminen ja yleisön valloittaminen
MUUTOKSEN JOHTAMINEN
-muutostarpeiden tunnistaminen, konkreettisten tavoitteiden rakentaminen ja itsensä johtaminen
MOTIVAATIO
-Motivaatiotekijöiden tunnistaminen, motivaation vahvistaminen ja ylläpitäminen
UNELMAT
-unelmoimisen taito, tavoitteiden kirkastaminen ja toteuttaminen arjessa
ELÄMÄNTEHTÄVÄ
-oman intohimon tunnistaminen ja mission kirkastaminen 
MIELENRAUHA
-merkityksellisten asioiden oivaltaminen, turhasta luopuminen ja hyväksyntä
ONNELLISUUS
-sydämen kuuntelu, kiitollisuus ja hetkessä eläminen
LÄSNÄOLOTAIDOT
-hyväksyntä, mielenhallinta ja läsnäoloharjoitukset
INTUITIO
-Intuition tunnistaminen ja hyödyntäminen erilaisissa tilanteissa
TYÖELÄMÄTAIDOT
-työelämätaidot, tiimitaidot, työssä viihtyminen ja työhyvinvointi

Harjoitusvalmennukset

Harjoitusvalmennukset kuuluvat olennaisena osana koulutukseen.

Ensimmäisessä vaiheessa harjoitellaan ystävien ja tuttujen kanssa.
Toisessa vaiheessa treenataan Valmentamosta annettavien valmennettavien kanssa.
Kolmannessa vaiheessa harjoitellaan markkinointia ja valmennuksista voi myös laskuttaa.
Harjoitusvalmennuksiin sisältyy myös kaksi ryhmävalmennusta, joiden aiheet opiskelija voi päättää itse.

Hyödynnämme valmennusharjoittelussa myös yhteistyökumppaneitamme, jolloin on mahdollisuus tehdä harjoitusvalmennuksia erilaisissa työyhteisöissä tai projekteissa.

Mikäli työnantaja kustantaa koulutuksen, harjoitusvalmennuksia voi toteuttaa myös omalla työpaikalla.

Koulutuspäivät

Koulutuspäivät sisältävät

-teoriaa
-kouluttajan tekemiä demovalmennuksia
-itsenäistä työskentelyä
-valmennusharjoittelua parin kanssa
-ryhmätyöskentelyä
-läsnäoloharjoituksia
-rentoutusharjoituksia

Koulutuspäivä sisältää useita taukoja ja tunnin mittaisen lounastauon.

Materiaalit

LCF Life Coach®-koulutus tarjoaa kattavan ja monipuolisen materiaalin, joka on ladattavissa verkosta. Materiaali on vapaasti käytettävissä asiakastyöhön.

LCF Life Coach®-materiaali sisältää sekä teoriaa, että runsaasti monipuolisia harjoituksia yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn.

Materiaalipankissa on myös valmiit ryhmävalmennustuotteet, jotka ovat hyödynnettävissä sekä yksityisille että työyhteisöille.

Valmennus ammattina

LCF Life Coach®-koulutus tarjoaa hyvät työkalut valmentajan ammattiin. Osa valmentajista työllistyy itsenäisinä yrittäjinä ja osa valmentajaksi työyhteisöön. Koulutusta voi hyödyntää myös valmennuksellisesti monissa eri ammateissa, erityisesti tehtävissä, jossa edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja.

Koulutusohjelmaan sisältyy

-valmennustaitojen hyödyntäminen työelämässä
-valmentajana työllistyminen
-yrityksen perustaminen
-oma kohderyhmä
-valmennuksen tuotteistaminen
-asiakaslähtöinen myyntityö
-markkinointi

LCF Life Coach®-koulutuksen jälkeen voi jatkaa Rastorin tai Careerian Valmentajasta yrittäjäksi-koulutuksessa. Yrittäjäkoulutus on Opetushallituksen hyväksymä ja yrittäjälle ilmainen.

Koulutuksen hyödyt yksilölle

Itsetuntemus kehittyy
Minäkuva paranee
Omat arvot kirkastuvat
Tavoitteet selkiytyvät
Omat mahdollisuudet vahvistuvat
Menestystekijät selkiytyvät
Omat rajat vahvistuvat
Tunnetaidot kehittyvät
Toimintatavat selkiytyvät
Ihmissuhteet paranevat
Vuorovaikutus kehittyy
Luovuus lisääntyy
Elämän merkityksellisyys kasvaa
Elämän mielekkyys paranee
Mielenrauha lisääntyy
Kokonaisvaltainen hyvinvointi kehittyy

Koulutuksen hyödyt työyhteisölle

Ratkaisukeskeinen toimintatapa lisääntyy
Yksilö kyky kehittyä omaan potentiaaliinsa kasvaa
Yksilön menestysmahdollisuudet kirkastuvat
Sisäinen ohjautuvuus lisääntyy
Proaktiivisuus kasvaa
Tavoitteellinen toimintatapa kehittyy
Tunnetaidot paranevat
Vuorovaikutustaidot paranevat
Tiimityöskentelytaidot kehittyvät
Luovuus lisääntyy
Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy
Energiataso kasvaa
Työilmapiiri paranee
Tuottavuus lisääntyy

Kouluttajat

Kouluttajamme ovat valmennuksen huippuammattilaisia, joilla on monien vuosien kokemus valmennuksesta niin yksityisten ihmisten parissa kuin työyhteisöissäkin.

Jokaisessa ryhmässä on vastaava kouluttaja sekä vierailevia kouluttajia, jotka ovat alansa ammattilaisia.

Hae mukaan koulutukseen

Haluatko mukaan koulutukseen?  Jätä yhteystietosi alla olevan linkin kautta, niin otamme sinuun yhteyttä.

lomake1 (älä muokkaa tätä)Hinta

Koulutuksen hinta on 5900€, sis.alvin 24%

Tarjoamme loput syksyn 2019 paikat hintaan 4900€.

Koulutuksen voi maksaa eri vaihtoehdoilla:
a) Kertasuorituksena, jolloin saa 10%:n maksutapa-alennuksen 
b) Korottomalla osamaksulla alk. 82€/kk. 


Haluatko testata valmennusta?

Haluatko testata valmennusta? Mikäli olet kiinnostunut vuoden mittaisesta LCF Life Coach®-koulutuksesta, tarjoamme sinulle mahdollisuutta testata valmennusta opiskelijamme kanssa.

Valmennus sisältää 4 henkilökohtaista valmennuskertaa, jotka voivat tapahtua kasvotusten, puhelimitse tai Skypen välityksellä. Yhden valmennustapaamisen kesto on 60 min.

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta.

lomake2 (älä muokkaa tätä)SPARRAAMO®

Sparraamo® on valmistuneiden LCF Life Coach®- valmentajien yhteisö. Sparraamossa voit kehittää itseäsi valmentajana tai verkostoitua eri alojen ammattilaisten kanssa ympäri Suomea.

Sparraamossa järjestetään erilaisia valmentajille sopivia lisäkoulutuksia, esim. Aivotaidoista, NLP:stä ja kirjan kirjoittamisesta.

TUNNELMIA KOULUTUKSESTA

Seuraamalla Instagram-tiliämme pääset mukaan koulutuspäiviemme tunnelmaan. Klikkaa tämän sivun alareunassa olevaa IG-symbolia ja löydät perille.
TÄYNNÄ
TÄYNNÄ

Ryhmä 55 Helsinki loka 2019 vkl

Koulutuspäällikkö Susanna (Susu) Toropainen
susanna.toropainen@valmentamo.fi 040 541 3330

RYHMÄ ON TÄYNNÄ

Koulutuspäivät klo 9-16

pe 25.10.2019
la 26.10.2019
su 27.10.2019
pe 29.11.2019
la 30.11.2019
su 1.11.2019
pe 3.1.2020
la 4.1.2020
su 5.1.2020
pe 31.1.2020
la 1.2.2020
su 2.2.2020
pe 28.2.2020 
la 29.2.2020 
pe 20.3.2020
la 21.3.2020
su 22.3.2020
pe 24.4.2020 
la 25.4.2020
pe 22.5.2020
la 23.5.2020
su 24.5.2020
pe 12.6.2020
la 13.6.2020
su 14.6.2020
pe 14.8.2020
la 15.8.2020
su 16.8.2020
pe 11.9.2020
la 12.9.2020  

RYHMÄÄN ON 2 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
RYHMÄÄN ON
2 PAIKKAA JÄLJELLÄ.

LCF 57 Helsinki marras 2019

Koulutuspäällikkö Anne Karilahti
anne.karilahti@valmentamo.fi 040 5939339

Koulutuspäivät klo 9-16 

To 7.11.2019
Pe 8.11.2019
La 9.11.2019

To 12.12.2109
Pe 13.12.2019
La 14.12.2019

To 16.1.2020
Pe 17.1.2020
La 18.1.2020

To 13.2.2020
Pe 14.2.2020
La 15.2.2020

To 12.3.2020
Pe 13.3.2020

To 2.4.2020
Pe 3.4.2020
La 4.4.2020

To 14.5.2020
Pe 15.5.2020

To 11.6.2020
Pe 12.6.2020
La 13.6.2020

To 20.8.2020
Pe 21.8.2020
La 22.8.2020

To 17.9.2020
Pe 18.9.2020
La 19.9.2020

To 8.10.2020
Pe 9.10.2020
RYHMÄÄN ON 16 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
RYHMÄÄN ON
16 PAIKKAA JÄLJELLÄ.

LCF 58 Helsinki maalis 2020

Koulutuspäällikkö Susanna (Susu) Toropainen
susanna.toropainen@valmentamo.fi 040 541 3330

Koulutuspäivät klo 9.00 - 16.00 

Ma 2.3.2020
Ti 3.3.2020
Ke 4.3.2020 

Ma 30.3.2020
Ti 31.3.2020
Ke 1.4.2020

Ma 27.4.2020
Ti 28.4.2020
Ke 29.4.2020

Ma 1.6.2020
Ti 2.6.2020
Ke 3.6.2020

Ma 10.8.2020
Ti 11.8.2020

Ma 14.6.2020
Ti 15.6.2020
Ke 16.6.2020

To 15.10.2020
Pe 16.10.2020

Ma 9.11.2020
Ti 10.11.2020
Ke 11.11.2020 

Ti 8.12.2020
Ke 9.12.2020
To 10.12.2020 

Ma 11.12.2020
Ti 12.12.2020
Ke 13.12.2020 

Ma 8.2.2020
Ti 9.2.2020
RYHMÄÄN ON 8 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
RYHMÄÄN ON
8 PAIKKAA JÄLJELLÄ.

LCF 59 Tampere huhti 2020

Koulutuspäällikkö Susanna (Susu) Toropainen
susanna.toropainen@valmentamo.fi 040 541 3330

Koulutuspäivät klo 9 - 16

ma 6.4.2020
ti 7.4.2020
ke 8.4.2020 

ti 5.5.2020
ke 6.5.2020
to 7.5.2020 

ma 15.6.2020
ti 16.6.2020
ke 17.6.2020 

ma 10.8.2020
ti 11.8.2020
ke 12.8.2020

ke 9.10.2020
to 10.10.2020

ti 6.10.2020
ke 7.10.2020
to 8.10.2020 

ma 16.11.2020
ti 17.11.2020

ti 15.12.2020
ke 16.12.2020
to 17.12.2020 

to 14.1.2021
pe 15.1.2021
la 16.1.2021

ke 10.2.2021
to 11.2.2021
pe 12.2.2021 

ti 9.3.2021
ke 10.3.2021

RYHMÄÄN ON 16 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
RYHMÄÄN ON
16 PAIKKAA JÄLJELLÄ.

LCF 60 Helsinki touko 2020

Koulutuspäällikkö Susanna (Susu) Toropainen
susanna.toropainen@valmentamo.fi 040 541 3330

Koulutuspäivät klo 9-16

ma 25.5.2020
ti 26.5.2020
ke 27.5.2020

ma 22.6.2020
ti 23.6.2020
ke 24.6.2020

ma 17.8.2020
ti 18.8.2020
ke 19.8.2020

ke 23.9.2020
to 24.9.2020
pe 25.9.2020

to 29.10.2020
pe 30.10.2020

ma 25.11.2020
ti 26.11.2020
ke 27.11.2020

to 17.12.2020
pe 18.12.2020

ma 18.1.2021
ti 19.1.2021
ke 20.1.2021 

ma 15.2.2021
ti 16.2.2021
ke 17.2.2021 

ma 15.3.2021
ti 16.3.2021
ke 17.3.2021 

to 15.4.2021
pe 16.4.2021 

 
RYHMÄÄN ON 16 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
RYHMÄÄN ON
16 PAIKKAA JÄLJELLÄ.

LCF 63 Jyväskylä loka 2020

Koulutuspäällikkö Kirsi Raatikainen
kirsi.raatikainen@valmentamo.fi 040 747 8761

Koulutuspäivät klo 9 - 16
pe 2.10.2020
la 3.10.2020
su 4.10.2020 

pe 6.11.2020
la 7.11.2020
su 8.11.2020 

pe 11.12.2020
la 12.12.2020
su 13.12.2020 

pe 8.1.2021
la 9.1.2021
su 10.1.2021

la 13.2.2021
su 14.2.2021

pe 12.3.2021
la 13.3.2021
su 14.3.2021 

la 10.4.2021
su 11.4.2021

pe 7.5.2021
la 8.5.2021
su 9.5.2021 

pe 4.6.2021
la 5.6.2021
su 6.6.2021

pe 13.8.2021
la 14.8.2021
su 15.8.2021 

pe 10.9.2021
la 11.9.2021
RYHMÄÄN ON 16 PAIKKAA JÄLJELLÄ. Lisätietoja tulossa pian
RYHMÄÄN ON
16 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
Lisätietoja tulossa pian

LCF 65 Oulu loka 2020

Koulutuspäällikkö Katja Vainikainen
katja.vainikainen@valmentamo.fi 0400 795 285

Lisätietoja tulossa syksyn 2020 aikana
RYHMÄÄN ON 16 PAIKKAA JÄLJELLÄ. Lisätietoja tulossa pian
RYHMÄÄN ON
16 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
Lisätietoja tulossa pian

LCF 66 loka 2020 Porvoo

Koulutuspäällikkö Johanna Olsson
johanna.olsson@valmentamo.fi 0400 776575

RYHMÄÄN ON 16 PAIKKAA JÄLJELLÄ. Lisätietoja tulossa pian
RYHMÄÄN ON
16 PAIKKAA JÄLJELLÄ.
Lisätietoja tulossa pian

LCF 68 loka 2020 Seinäjoki

Koulutuspäällikkö Katja Vainikainen
katja.vainikainen@valmentamo.fi 0400 795 285

Lisätietoja tulossa syksyn 2019 aikana
X

Hei!

Olen kiinnostunut LCF Life Coach-koulutuksesta ja haluaisin, että minuun otetaan yhteyttä.

Seuraavat opiskelupaikat kiinnostavat minua:

Yhteystiedot:

Nimi:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Viesti:X

Hei!

Olen kiinnostunut osallistumaan vuoden mittaiseen LCF Life Coach®-koulutukseen ja haluaisin ilmoittautua harjoitusvalmennettavaksi. Valmennukset toteutetaan joko kasvotusten, puhelimitse tai Skypen välityksellä. Valmennus sisältää 4 tapaamiskertaa ja on maksuton.

Yhteystiedot:

Nimi:
Paikkakunta:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Viesti:

Minkä paikkakunnan koulutuksesta olet kiinnostunut?