Valmentava esihenkilö

Valmentava esihenkilö on yhden päivän mittainen tehokas intensiivikoulutus, joka antaa keinoja valmennukselliseen johtamiseen. Valmennuksessa keskitytään itsensä johtamiseen, ajattelun ja tunteiden johtamiseen sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Koulutuspäivä on tarkoitettu esihenkilöille, jotka kaipaavat työkaluja ihmislähtöiseen ja ratkaisukeskeiseen johtamiseen, hyvinvoinnin tuottamiseen ja menestyksekkään ilmapiirin luomiseen. Koulutus toteutetaan valmennuksellisesti, sisältäen sekä teoriaa että harjoituksia. Koulutus toteutetaan ryhmämuotoisesti asiakkaan tiloissa.


Koulutuspäivän sisältö

Valmennus ja valmennuksen hyödyt johtamisessa ja työyhteisössä
Itsensä johtaminen ja esihenkilönä kehittyminen
Neurotiede ihmisten johtamisessa
Valmentavan esimiehen ydintaidot
- ajattelun johtaminen
- vuorovaikutustaidot
- ratkaisukeskeinen ja tavoitteellinen toiminta
- positiivinen johtaminen ja menestyksen luominen
- tunnejohtaminen


Koulutuksen hyödyt

Itsensä johtamisen taidot yksilönä ja esihenkilönä paranevat
Kyky johtaa tiimiläisten ajattelua ja tunteita kohti menestystä kehittyy
Tavoitteellinen ja ratkaisukeskeinen toimintatapa kasvaa
Kokonaisvaltaista hyvinvointia tuottava johtamistapa lisääntyy
Valmennuksen myötä esihenkilön oman työn kuormittavuus vähenee ja työhyvinvointi paranee


Valmennuksen hyödyt työyhteisolle

Tiimiläisten pro-aktiivisuus paranee ja menestystekijät kirkastuvat
Itsensä johtamisen taidot ja tavoitteellisuus lisääntyvät
Yksilön mahdollisuus kasvaa kohti omaa potentiaalia lisääntyy
Työilmapiiri paranee ja kokonaisvaltainen hyvinvointi kehittyy


Lisätiedot ja tarjoukset

Anne Karilahti
anne.karilahti@valmentamo.fi
040 59 39 339