VALUE TRAINER - ARVOVALMENTAJAKOULUTUS

Value Trainer on Suomen ensimmäinen arvoihin liittyvä valmennusalan koulutus. Puolen vuoden mittainen arvovalmentajakoulutus tarjoaa täysin uudenlaiset ammatilliset valmiudet.

Koulutus sopii valmentajille, jotka ovat halukkaita perehtymään ja hyödyntämään arvopohjaista ajattelua omassa toiminnassaan, nykyisessä työssään tai työskentelemään arvovalmentajana joko yksilöohjauksessa tai yritysten parissa.

Koulutus sisältää 6 pitkää lähiopetuspäivää (tai 12 iltaa) sekä verkko- ja etäopiskelua sekä koulutukseen kiinteästi tehtäviä harjoitusvalmennuksia.

Arvovalmentajan koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutusryhmiä on tarjolla arkisin ja viikonloppuisin.

Arvoprosessi syntyy, elää ja on arjessa. Se ei saisi koskaan olla muusta organisaation ja tekijän arjesta irrallinen ilmiö, vaan kaikkien mielissä tulisi olla kirkkaana ne asiat, mihin arvojen kautta halutaan organisaatiossa vaikuttaa. Tämä ei kuitenkaan onnistu itsestään eivätkä arvot avaudu yhden päivän seminaarissa tai aamupalaverissa, vaan arvojen työstö vaatii usein paljon pidemmän ajan ja oivalluttajan.

Arvovalmentaja on juuri tämä arvojen kirkastaja, joka oivalluttaa arvojen käyttämiseen arjen työkaluna.

Value Trainer valmennuksessa käydään läpi arvoja kuuden tason kautta, tarkastellen niitä kaiken toiminnan perustana, johtamisen, yrityskulttuurin, kannattavuuden ja mitattavuuden kautta.

Koulutuksessa tehdään paljon käytännön harjoittelua ja koulutus antaa käytännönläheiset valmiudet hyödyntää arvoja toiminnan perustana.

Arvovalmentajan koulutukseen mukaan tulevilta edellytetään valmentajan tutkintoa.

Koulutusohjelman hinta valmentamolaisille 2020 on 950 € (sis. alv 24%). 


KOULUTUSPAIKKA
Valmentamo, Itälahdenkatu 20 A, 3 krs.


VALMENNUSKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Value Core
- arvopohjaisen kehittämisen yleiskuva
- arvot strategiatyön ytimessä
- arvokiikarit

Leader
- muutoksen johtaminen
- toimintakulttuurin ja muutoksen yhteys
- osallistamisen keinot
- arvot ja brändi

Tracker
- millainen on ValuePOWER in use -tilanne?
- kehitysprosessi ja seurantajakso
- mitä mitataan, jotta mitataan oikeita asioita?

Spirit
- kokeileva, ihmistä arvostava ilmapiiri
- tilannekuva ja avoimuus
- flow-tilojen tukeminen
- vastuu-oppiminen-kehittyminen
- ajankäytön hallinta
- työyhteisön pelisäännöt
- vuorovaikutus
- yhteisön sisällä vaikuttavien kulttuurien tunnistaminen

Operation
- prosessien tunnistaminen, virtauttaminen ja ajankäytön hallinta

Profit
- arvot arvon tuottajana
​- talouden ennakoiva seuranta

KOULUTUSPÄIVÄT

KESÄ 2020

Kello 10-17

ma 20.7.2020
ti 21.7.2020
ma 27.7.2020
ti 28.7.2020
ma 3.8.2020
ti 4.8.2020

SYKSY 2020 ILTAKURSSI

Kello 17-20

ma 17.8.2020  
ma 24.8.2020
ma 7.9.2020
ma 14.9.2020
ma 28.9.2020
ma 5.10.2020
ma 19.10.2020
ma 26.10.2020
ma 9.11.2020
ma 16.11.2020
ma 30.11.2020
ma 7.12.2020


Muutokset mahdollisia.

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT
Jaana Villanen
Arvostrategi, partneri
jaana.villanen@prorigin.fi
puh. 0500 484477