VALMENTAJASTA YRITTÄJÄKSI

Rohkeutta yrityksesi menestyksen synnyttämiseen. Synnytä itsellesi ja unelmillesi kehitystä, kasvunvaraa ja kilpailuetua.
 
Koulutus on tarkoitettu Valmentamosta valmistuneille tai valmistuville valmentajille. Suunnittelet yrittäjyyttä tai toimit jo yrittäjänä. Ehkä tavoitteenasi on kehittää olemassa olevaa toimintaa tai haluat vahvistaa johtamistasi yrittäjänä.
 
Koulutus tukee sinua oman liiketoiminnan synnyttämisessä, bisnesmallin rakentamisessa, kannattavuuden pohtimisessa, hinnoittelussa ja markkinoinnissa. Koulutus tuo konkreettisia lisävalmiuksia tuotteiden ja palvelujen kehitykseen, kannattavuuden tarkastelemiseen, markkinointiin ja verkostoitumiseen.
 
Jokaiselle – eli myös sinulle - räätälöidään oma tutkintopolku, eli voit myös päivittää muuta osaamistasi ja suorittaa osan päivistä toisessa tutkinnossa ja tietysti siten pätevöityä juuri sinun osaamiseesi soveltuvalla tavalla. Voit suorittaa koulutuksessa ensisijaisesti tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.
 
Tämän koulutuksen avulla tunnistat yritystoimintaasi liittyvät riskit, tunnistat liiketoiminnallisia mahdollisuuksiasi sekä opit myymään sekä markkinoimaan tuotteita ja palveluita menestyksekkäämmin. Tutkinnon suorittanut oppii analysoimaan yrityksensä taloutta sekä osaa yrityksensä toiminnot kannattavasti.
 
Koulutus on räätälöity Valmentamon opiskelijoille ja suunniteltu ennen muuta valmennuksen parissa työskenteleville, jotka haluavat kehittää toimintaansa, kehittää tai päivittää taitojaan sekä löytää tuotteistuksen avulla uusia tulokulmia omaan liiketoimintaan. Koulutus sopii myös jo toimivalle yrittäjälle ja yritykselle, joka haluaa tehdä liiketoiminnasta kannattavaa tulosta, hukata vähemmän aikaa sekä saada tyytyväisempiä asiakkaita. Koulutus kehittää niitä perusvalmiuksia, joita jokainen tarvitsee pärjätäkseen yrittäjänä.
 
Koulutuskokonaisuuden keskeisenä teemana on liiketoiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen sekä sen jatkuva parantaminen. Koulutus avaa polkuja arvopohjaisen liiketoiminnan kehityksen uusille reiteille, joille on mittava tilaus tässä hetkessä.
 
Avainroolissa koulutuksessa on jatkuva kehittäminen. Myönteisyys, luovuus ja ennakkoluulottomuus johtavat tuloksiin, sillä ne luovat uskallusta tehdä ja kokeilla erilaisia asioita, arvojen pohjalta.
 
KOULUTUS TOTEUTETAAN VERKKOKOULUTUKSENA
 
Koulutus toteutetaan verkossa, jolloin jokaisen on helppo päästä mukaan.
 
HENKILÖKOHTAINEN TOTEUTUSSUUNNITELMA
 
Koulutuksessa toteutetaan liiketoimintaan, joko olemassa olevaan tai suunniteltuun, projekti, joka edistää kokonaiskäsitystä tuotekehityksen menestystekijöistä.
 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

ORIENTAATIO JA TUOTEKEHITYSPROSESSIN VALMISTELU

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet
Moodle oppimisympäristö ja verkko-opiskelu
Tavoitteiden asettaminen

TUOTEKEHITYSPROSESSIN VALMISTELU

Pro-aktiivinen kehittäminen
Tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet
Tuotekehitystyön lähtötilanteen määrittely ja arviointi
Tuotekehitystyön tavoitteiden asettaminen
Tuotekehitysprosessin vaiheistus

MISSIO, VISIO JA ARVOT

Tuotekehitysprosessi
Tuotteen tai palvelun tuotteistaminen
Tuotekehitysprosessin vaiheistaminen, seuranta ja ketterä läpivienti

MARKKINOILLA TOIMIMINEN

Tulevaisuudennäkymät, trendit

TUOTEKEHITYSTYÖN RAHOITUS

Rahoitukset ja talous sekä rahoitusmallien selvittäminen
Tuote- ja palvelujen kehitykseen haettavan rahoituksen väylät ja rahoituksen hakeminen

ASIAKASPROFIN LUOMINEN

Arvoketjut ja asiakasprofiilien laatiminen
Elämyksellisyys ja asiakaskokemuksen johtaminen

PALVELUMUOTOILU

Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
Palvelumuotoilun käsitteet ja toteuttaminen
Tiedonhakumenetelmät
Ideointimenetelmät ja idean käsittely
Palvelupolun kuvaaminen
Pilotointi ja jatkuva kehittäminen
Innovaattorina toimiminen
Innovaatiotoiminta osana organisaation strategisten tavoitteiden toteuttamista
Kehittäjäkuluttuuri ja ketterät menetelmät

BRÄNDIN RAKENTAMINEN

Strategiaa tukevan identiteetin rakentaminen
Organisaation identiteetti viestinnässä ja visuaalisessa ilmeessä
Brändin näkyminen organisaation arjessa
Brändin määritteleminen ja sen näkyminen eri toiminnoissa

Koulutus pätevöittää sinut valittuun erikoisammattitutkintoon. Koulutuksen aikana verkostoidut, saat sparraavan ryhmän tueksesi ja kehityt - olipa liiketoiminnalliset valmiutesi mitä vain. Koulutuksen kokonaiskesto on noin vuosi.

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutus on oppisopimuskoulutuksena toteutettuna koulutus maksuton, joko työsuhteisena tai yrittäjille yrittäjän oppisopimuksella!

Koulutus ilman oppisopimusta maksaa 560€. Sinulla on valmistuttuasi mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastosta koulutuksen päättyessä, jonka suuruus on noin 400€.
 

KOULUTUSRYHMÄ

Koulutukseen mahtuu mukaan 20 osallistujaa.

KOULUTUSPÄIVÄT

Seuraava ryhmä alkaa lokakuussa 2020.

KOULUTTAJA

Koulutusyhteistyökumppanina toimii Careeria.

Vastaavana kouluttajana on erikoisjuristi, yrityskonsultti, tietokirjailija ja LCF Life Coach® Jaana Villanen. Koulutuksessa on mukana myös muita kouluttajia.

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET

Jaana Villanen, jaana.villanen@prorigin.fi, puh. 358 500 484477.