NLP PRACTITIONER VALMENTAJILLE

NLP Practitioner- koulutus on matka omaan itseesi ja mielesi rakenteisiin. NLP:n avulla rakennat myönteisiä muutoksia niin itsessäsi kuin asiakkaissasi.

NLP syntyy sanoista Neuro Lingvistinen Program.

  • Neuro käsittelee aisti- ja miellejärjestelmää, joka vaikuttaa hermoston kautta fysiologiaan ja toisinpäivän.
  • Lingvistinen tarkoittaa kieltä eli sanoja, joita käytämme ja jotka luovat kokemuksen jostakin asiasta. Muokkaamalla sanoja, muokkaat kokemusta ja tunnetiloja.
  • Program on tiedosto, joka on rakentunut mieleen aistikokemuksien kautta. NLP:n tarjoaa työkaluja, joilla mieleen tallentuneita kokemuksia voidaan muokata.
NLP Practitioner-koulutuksen avulla opit kehittämään ajatteluasi. Samalla saat työkaluja, joiden avulla viet valmennuksesi uudelle tasolle. Oman itsesi kehittäminen on samalla ammattitaitosi parantamista.

Koulutuksen aikana käsittelemme mm. seuraavia kysymyksiä oman itsesi ja valmentajan näkökulmasta:
  • kuka minä olen?
  • mitä minä haluan?
  • mihin olen menossa?

NLP Practitioner on oman prosessin syventämistä, minäkuvan rakentamista ja ajattelurakenteiden muokkaamista. Koulutuksen myötä kasvatat myös omaa työkalupakkiasi.

Koulutuksen sisältö

NLP:n perusolettamukset – Mitä on NLP-ajattelu ja perusolettamukset, millaista ajattelua on NLP-menetelmien taustalla, maailma ja maailmankuva -ajattelu, systeeminen ajattelu, mielen ekologia.

Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys

Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman käyttäytymisen tasolla. Miten oppia tunnistamaan toisen sanatonta käyttäytymistä ja ohjaamaan omaa niin, että kyky luoda kontakteja erilaisten ihmisten kanssa paranee entisestään.

Kalibrointi

Miten oppia tunnistamaan ja lukemaan oikein toisen ihmisen sisäisen tilan muutoksia pienen pienistä ulkoisista vihjeistä.

Miellejärjestelmät

Miten ihmisten miellejärjestelmät ja mielikuvat rakentuvat. Miten ihmiset eroavat tavassaan käyttää omia miellejärjestelmiään. Miten hyödyntää miellejärjestelmiä itsensä kehittämisessä, oppimisessa, omien kokemusten muuttamisessa ja vuorovaikutustilanteissa.

Mielle-editoinnit

Mitä miellepiirteet ovat ja miten ne vaikuttavat kokemuksiin esim. jostakin asiasta tai ihmisestä. Miten kokemus muuttuu – usein välittömästi – miellepiirteitä muuttamalla.

Tavoitteet ja niiden asettelu

Miten ajatella sitä, mitä todella haluaa niin, että sen saavuttaminen tulee helpommaksi.

Metamalli

Kuinka oppia käyttämään kieltä niin, että ymmärtää nopeasti toisen ihmisen ajatusmaailman rakenteen ja sisällön ja voi tarvittaessa laventaa sitä.

Uskomukset ja uskomusten muuttaminen

Se millaisia uskomuksia ja käsityksiä meillä on itsestämme, toisista ja elämästä ohjaavat tekojamme ja valintojamme. Miten rajoittavat uskomukset voidaan muuttaa eteenpäin vieviksi uskomuksiksi.

Loogiset tasot

NLP:n loogisiin tasoihin kuuluvat toimintaympäristö, käyttäytyminen, taidot ja osaaminen, arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso. Kun tutkitaan toimintaa monella eri tasolla, voidaan oivaltaa ongelma- tai kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapaino eri tasojen välillä.

Erottelutyylit

Miten ihmiset eroavat tavassaan vastaanottaa puhuttua tai kirjallista tietoa. Miten ihmiset motivoituvat eritavoilla.

Ankkurointi

Miten kutsua tahdonalaisesti mikä tahansa tarvittava voimavara- tai resurssitila itselle tai toiselle silloin, kun sitä tarvitaan. Miten ”ohjelmoida” aivonsa ja mielensä niin, että saa tarvittaessa käyttöönsä erilaisia resurssitiloja.

Swish

Miten saada hankalassakin tilanteessa käyttöönsä voimavaroja avaava mielikuva. Miten pitää yllä hyvää itsetuntoa ja hyvää vuorovaikutusta.

Practitioneriin kuuluu myös muita ideoita ja menetelmiä, kuten sanojen uudelleenmäärittelyt, alitajunnan kanssa keskusteleminen, erilaiset näkökulma-interventiot, erilaisia kielimalleja vuorovaikutukseen, menneisyyden muuttaminen, metaforat, persoonallisuuden osien kanssa työskentely ja osien integroiminen eheyden saavuttamiseksi, aikakokemukset.

Koulutuksen hinta
1890€  Hinta sisältää alvin 24%. Summan voi maksaa korottomasti alkaen 52€,50/kk

Koulutusryhmät
Valmentamo, Itälahdenkatu 20A, 3 krs, HKI

NLP 002 

Kouluttajana Piia Hartikainen
Sosionomi, Neuropsykiatrinen valmentaja, NLP Trainer, NLP Personal Coach

Opetuspäivät kello 9 - 16

1.      jakso 14.-15.3.2020
2.      jakso 28.-29.3.2020
3.      jakso 18.-19.4.2020
4.      jakso 29.-31.5.2020
5.      jakso 27.-28.6.2020
6.      jakso 29.-30.8.2020
7.      jakso 3.-4.10.2020

NLP 003

Kouluttajana Susu Toropainen
LCF Life Coach®-kouluttaja, NLP Trainer

1.    jakso 24.-26.8.2020 
2.    jakso 21.-22.9.2020 
3.    jakso 21.-22.10.2020 
4.    jakso 19.-20.11.2020 
5.    jakso 11.-12.12.2020 
6.    jakso 28.-30.1.2021 
7.    jakso 18.-19.2.2021 


Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Varaukset ja lisätiedot Susanna Toropainen
susanna.toropainen@valmentamo.fi l 040-541 3330