VALMENTAVAN JOHTAJAN PERUSTAIDOT

Valmennuksen teoreettinen viitekehys
Kuuntelemisen taito
Eteenpäin vievä kysymystekniikka
Ratkaisukeskeinen menetelmä
Mielen ja tunteiden johtaminen
Johda ihmistä, älä asiaa
Yksilöllinen motivointi
Motivoiva palautteen antaminen
Pomo itsensä johtajana
 

VALMENTAVAN JOHTAJAN TUNNETAIDOT

Tunteiden merkitys työelämässä
Tunnetaidot – tunnista ja kuuntele
Erilaiset tunteiden käsittelymenetelmät
Haasteellisten tilanteiden käsittely työyhteisössä
Myönteisen työilmapiirin luominen
Tunteet menestyksen luojana
Empatia – ihmissuhteiden menestystekijä
 

VALMENTAVA TIIMIJOHTAMINEN

Innostavat osallistavat tiimipalaverit
Sitouttava johtaminen
Kannustavan työkulttuurin luominen
Yhdessä tekemisen voima
Kohti itseohjautuvaa tiimiä
Reflektoimalla kohti omaa potentiaalia
Jokainen on oman itsensä pomo
Tiimin menestyksen kaava

Valmentajana Anne Karilahti
CEO Valmentamo
Ratkaisukeskeinen valmentaja, Vuoden Coach 2019, Kirjailija

Koulutus toteutetaan valmennuksellisesti, sisältäen sekä teoriaa että harjoituksia. Koulutus toteutetaan ryhmämuotoisesti asiakkaan tiloissa tai etänä.


Lisätiedot ja tarjoukset

Anne Karilahti
anne.karilahti@valmentamo.fi
040 59 39 339