TAKAISIN

Satu Pihlaja

ITSENSÄ JOHTAMISEN AMMATTILAINEN


Psykologi ja psykoterapeutti Satu Pihlajan elämässä valmentajakoulutus oli käänteentekevä.

"Kaikkein parasta on, että koulutuksessa oppimaani valmennuksellista näkökulmaa, tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta käytän koko ajan jokapäiväisessä elämässäni ja työssäni eri osa-alueilla."

Valmennus on arvokas väline missä tahansa kontekstissa. Coaching-asiakkaiden lisäksi Satu käyttää valmennusta psykoterapiaasiakkaiden kanssa, koulutuksissa, workshopeissa ja eri luentotilaisuuksissa.

Satu on myös julkaissut oman valmennuksellisen kirjansa Aikaansaamisen taika, jonka idea syntyi koulutuksen aikana. Kirja on noussut myydyimpien tietokirjojen joukkoon ja on varatuimpia kirjoja kirjastossa. Työn alla on myös väitöskirja nettiterapioista. Tammikuussa 2021 Satu julkaisi uusimman kirjansa Valinnan paikka

Erittäin tärkeäksi Satu kokee sen, että koulutus on ollut myös samalla matka omaan itseen: "Tärkeimpiä muutoksia itsessäni on se, että uskallan kuunnella itseäni, luottaa omiin ideoihini ja tehdä asioita, joita todella haluan. Rohkeus itsensä toteuttamiseen ja luovuuden lisääntyminen sekä erityisesti itsensä johtamisen taidot mahdollistavat oman mielentilan säätelyn kuhunkin tilanteeseen ja tehtävään sopivaksi."

"Onnistumisten ja mahdollisuuksien mielikuvien luominen ja luottamus omaan mieleen toimii parhaimmillaan ilman mitään pakottamista tai painostamista."

Millainen koulutus sitten on? Satu kuvailee sitä oppimiselle optimaaliseksi. Kiireetön ja rauhallinen ilmapiiri, vuorovaikutteisuus opetuksessa ja ryhmän keskinäisen kannustuksen ja auttamisen kulttuuri siivittävät jokaista kasvuun.

"Minulle uutta olivat kokemukselliset menetelmät ja runsaat harjoitukset lähiopetuksessa, sillä aiemmat opintoni olivat olleet hyvin teoriapainotteisia. Koulutukseen sisältyvä laaja käytännön valmennusharjoittelu on erityisen tärkeää. Samalla myös kiinnostukseni ratkaisukeskeisyyteen ja positiiviseen psykologiaan vahvistui."

Oman osaamisen tuotteistaminen, myynti ja markkinointi kuuluvat osana koulutukseen: "Mielestäni auttaminen ja ansaitseminen käyvät käsi kädessä. Itselläni taloudellinen tilanne on nyt parempi kuin koskaan ennen. Luottamuksesta käsin toimiminen auttaa luomaan uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia." 

"Rentoutuneen mielen sekä tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden yhdistelmällä on mahdollista saada aikaan mitä vain." 

Lue lisää Sadusta: www.satupihlaja.com

**

HALUATKO SINÄ RATKAISUKESKEISEKSI VALMENTAJAKSI?

Valmentamon LCF Life Coach®-koulutus on Suomen suosituin life coach-koulutus.Lue lisää TÄÄLTÄ