TAKAISIN

Merja Takamäki

MUUTOSJOHTAMISEN AMMATTILAINEN

Yrittäjä, valmentaja ja kirjailija Merja Takamäen saama hyöty valmentajakoulutuksesta on kahtalainen: toisaalta erittäin tärkeää on itsensä kehittäminen, toisaalta koulutuksen kautta syntyvä valmentajan ammatti ja ammattitaito.

"Koulutus on vahva kokemuksellinen prosessi, jossa tulee käytyä systemaattisesti läpi kaikki elämän osa-alueet. Erilaisten harjoitusten ja tehtävien kautta kirkastuu vastaus kysymykseen ”kuka minä olen"."

"Valmentajan ammattitaitoon kuuluvat metodit ja työkalut opitaan käytännössä tekemällä runsaasti harjoitusvalmennuksia, missä korostuu tekemällä oppiminen. Se on tehokas tapa oppia."

Merja on ennen valmentajaksi ryhtymistään työskennellyt eri yrityksissä Business Controllerina, eli taloushallinnon ammattilaisena, joka kehittää liiketoimintaa ja sparraa yritysjohtoa.

Omassa valmennustyössä on näkyvissä toisaalta kokemus tiedolla johtamisesta, toisaalta valmentamiseen perustuva ihmislähtöinen johtaminen. Tämä yhdistelmä kiteytyi ja täsmentyi koulutusvuoden aikana.

Iso osa Merjan työtä on muutosjohtamisen valmentamista. Merja vetää organisaatioille pitkäkestoisia ja kokonaisvaltaisia muutosprosesseja yritysten asettamien tavoitteiden mukaan. Muutos voi sisältää mm. prosessien kehittämistä ja mittareita, mutta toisaalta myös työhyvinvoinnin, viihtyvyyden ja vuorovaikutuksen kehittämistä.

"Mitä paremmin ihmiset voivat, sen parempi on myös organisaation tulos."
Oman yrityksen kautta Merja valmentaa yksilöitä ja yrityksiä, kirjoittaa kirjoja ja luennoi. Merjan kirjoittamia valmennuksellisia self help -kirjoja on jo viisi.

"Kirjat liittyvät aiheiltaan itsetuntemuksen kehittämiseen, ajanhallintaan ja irtipäästämiseen. Aiheet nousevat itsestäni ja leikkisästi olenkin todennut olevani ”maailmankaikkeuden palveluksessa”, kun uusia valmennuksellisia aiheita aina vain syntyy."

MERKITYKSELLINEN ARKI

Merja näkee ammattitaitoisen ja laadukkaan valmentajakoulutuksen vahvuutena kokemuksellisuuden, jolloin opittu asia integroituu helpommin elämään. Myös ryhmämuotoisuus tuo vahvan tuen ja ikään kuin peilin, jonka kautta prosessoida asioita. Keskustelu ja oivallusten ja kokemusten jakaminen tuo koulutukseen lisää syvyyttä.

"Koulutus mahdollistaa avautumisen, omien uskomusten läpikäymisen ja ennakkoluulottomuuden lisääntymisen. Monelle se toimii vahvana pohjana miettiessä mitä haluaa elämässään tehdä. Kun avaa oman mielen löytämään ratkaisuja, lisääntyy rohkeus tarttua elämän tarjoamiin tilaisuuksiin."

"Minulle koulutus on ollut loistava investointi omaan itseen ja elämään. Olen arjen ystävä, ja koulutuksen keinoin siitä pystyy luomaan mielekkään ja merkityksellisen sekä toteuttamaan joka päivä niitä asioita, jotka kokee itse tärkeiksi. Sillä on väliä, miten elämäänsä elää."

Lue lisää Merjasta TÄÄLTÄ

***

HALUATKO SINÄ RATKAISUKESKEISEKSI VALMENTAJAKSI?

Valmentamon LCF Life Coach®-koulutus on Suomen suosituin life coach-koulutus. Lue lisää TÄÄLTÄ