TAKAISIN

Kirsi Salo

HYVINVOINNIN LÄHETTILÄS

Hyvinvointivalmentaja, KTM Kirsi Salolle valmentaja-koulutus muodostui perustavanlaiseksi elämänmuutokseksi.

− Olen ikuisesti kiitollinen, että olen käynyt koulutuksen, sillä se muutti elämässäni ihan kaiken. Tarpeet, tavoitteet ja ihmissuhteet ja ylipäänsä suhde maailmaan muuttuivat. Koulutus antoi kyvyn nähdä omat ajatukset ja ymmärtää omia uskomuksia ja pelkoja. Koulutusta voisi luonnehtia vuoden kestäväksi henkilökohtaiseksi intensiivi-valmennukseksi, jonka lisäksi saa vielä ammatin.

Koulutuksen suurimmaksi anniksi Kirsi koki erityisesti oman uskomusjärjestelmän purkamisen. Tämä käynnisti itsensä tutkimisen prosessin. Se sytytti uudestaan Kirsissä jo lapsuudesta saakka olleen kiinnostuksen ihmisen psyykeen ja johti omistautumiseen ihmisten auttamiseen hyvinvointivalmentajana. Kirsi pitää ryhmävalmennuksia Suomessa, Kolumbian retriiteissä ja jatkossa myös Italiassa sekä tavoittaa verkkokursseilla niitä, jotka eivät pääse paikalle. Lisäksi Kirsi antaa henkilökohtaista yksilövalmennusta ja toimii luennoitsijana.

Valmentamon työkalujen lisäksi Kirsi käyttää valmennuksissa itämaisen perinteen tantra-joogaa emotionaalisen kehon ymmärtämiseen ja tunteiden purkamiseen. Menetelmät on itse kokeiltu.

− Elämänilo löytyy vapaudesta. Tähän liittyy yleensä myös syvä kontakti toisiin ihmisiin, eläimiin tai johonkin korkeampaan voimaan. Yksin ja sulkeutuneena on vaikea kokea iloa. Kiire ja suorittaminen estävät auki olemisen, jota tarvitaan yhteyden tunteeseen. Valmennuksessa pyritään vapauteen uskomuksista ja vapauteen kokea erilaisia tunteita. Voimaantumiseen vapauden kautta.

AIKAA MUUTOKSELLE

Koulutuksen hyötynä Kirsi näkee myös varsinkin hyvinvointialalla tärkeän mahdollisuuden saada tutkinto. Kattavassa koulutuksessa käydään läpi valmentamista monilla eri elämänalueilla ja annetaan monipuolisia työkaluja sekä käsitellään myös mm. yrityksen perustamista. Vahvaan pohjaan jokainen voi lisätä haluamiaan menetelmiä. – Kirsi itse mainitsee käyttävänsä valmennuksissa mm. sisäinen lapsi- ja varjotyöskentelyä.

Koulutuksessa opitaan runsaiden harjoitusvalmennusten ja lähipäivien valmennusharjoittelun kautta tekemään käytännönläheistä asiakastyötä. Kirsin mukaan työn lisäksi annettavaa muille riittää myös yksityiselämässä, esimerkiksi äitinä, erilaisten yhteisöjen jäsenenä tai arkisissa kohtaamisissa kenen tahansa kanssa.

Kuukausittaiset tapaamiset ovat kohokohta, jolloin pääsee elämän tärkeimpien asioiden äärelle ryhmän kanssa ja hyvässä ohjauksessa. Kokemukselliseen oppimiseen perustuva koulutus on myös kestoltaan riittävän pitkä, jotta muutokselle jää riittävästi aikaa.

− Mikään ei ole tärkeämpää, palkitsevampaa ja iloisempaa kuin muuttaa omaa elämäänsä. Muutos lähtee aina itsestä. Koulutuksessa käynnistyi muutos, jonka ansiosta olen se kuka olen tänä päivänä ja elän elämää, jota en olisi ikimaailmassa aiemmin edes osannut kuvitella. Olennaisinta on, että minun kauttani vaikutukset leviävät myös oman elämäni ulkopuolelle ja auttavat muita kohti tulevaisuutta, joka on kestävämpää meidän kaikkien kannalta.

Kirsistä ja hänen valmennuksistaan löydät lisätietoja www.kirsisalo.fi