TAKAISIN

Anuliisa Lahtinen

KOULUCOACHINGIN EDELLÄKÄVIJÄ

Luokanopettajataustaiselle Anuliisa Lahtiselle Valmentamon valmentajakoulutus toimi merkittävänä lähtölaukauksena valmentavaan opettajuuteen ja valmennuksen näkökulman tuomiseen osaksi koulumaailmaa. Opetusalalla valmennus on kasvava lähestymistapa, ja Anuliisa on toiminut yhtenä pioneerina.

"KouluCoaching lanseerattiin osana alueellista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämisen hanketta, jossa toimin tämän osa-alueen vetäjänä. Valmentavan esimiehen koulutusta annettiin yhteensä noin sadalle rehtorille, päiväkodin johtajalle ja sivistys- ja opetustoimen johtajalle ja noin 130 opettajaa koulutettiin käyttämään valmentavaa otetta opetuksessa. Lisäksi vedimme noin 50 työyhteisövalmennusta."

KouluCoaching-koulutukset ovat saaneet paljon positiivista palautetta ja osallistujat ovat kokeneet valmennuksellisen näkökulman voimaannuttavana ja vahvistavana. Hankkeen päätyttyä työtä jatkaa 30 koulutettua kuntien sisäistä KouluCoachia.

Lisäksi valmentajakoulutus on antanut toimivat työkalut myös kokonaisvaltaiselle hyvinvointivalmennukselle, jota Anuliisa on toteuttanut yksilöille ja ryhmille oman yrityksen kautta.

LAAJA-ALAINEN OPPIMISPROSESSI

"Parasta valmentajakoulutuksessa on mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvuun ja itsetuntemukseen. Vuoden aikana avautui uusia näkökulmia, omat tavoitteet kirkastuivat ja löytyi rohkeutta ja luottamusta itseen. Unelma valmentamisen viemisestä koulumaailmaan oli olemassa jo koulutuksen aikana, ja tämä unelma alkoi edetä jo vuoden sisällä valmistumisesta."

Opetusalan ammattilaisen näkökulmasta koulutuksen dialogisuus ja kokemuksellisuus ovat elementtejä, jotka vahvistavat yhteistä oppimisprosessia.

"Opetus oli hyvin keskustelevaa ja perustui yhteiseen jakamiseen. Koulupäivinä vallitsi lempeä ja hyväksyvä luottamuksen ilmapiiri, johon sydämellinen, rauhoittava ja kiireetön kouluttaja toi oman osaamisensa ja lämpönsä."

Harjoitusvalmennuksissa opiskelija pääsee peilaamaan ja tutkimaan itseään valmentajan ammattiroolissa ja aidosti kokemaan, millaista valmennustyö on käytännössä.

"Tämän koulutuksen vahvuus on moniulotteinen ja kattava kokonaisuus, joka antaa mahdollisuuden muokata, soveltaa ja kehittää menetelmiä ja harjoituksia omaan fokukseen sopivaksi."

"Opettajana sovellan myös oppilaille valmennuksen työkaluja, jotka auttavat kirkastamaan omia vahvuuksia ja tavoitteita. Suurin hyöty ja vahvin merkitys oppilaille on se, miten opettaja on valmentavalla tavalla läsnä ja vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Hyvinvoiva opettaja on avain hyvinvoiviin oppilaisiin ja kouluyhteisöön."

"Omalla kohdallani valmentaja-koulutuksen vaikutus on ollut hyvin laaja-alainen, sillä valmennuksen menetelmät ovat mukana lähes kaikessa mitä teen."

Oppimisprosessin myötä valmentaminen on muotoutunut minun tavakseni toimia ja ajatella.

Anuliisa on kirjoittanut Tunnetaidot opetustyössä -kirjan psykologi Jarkko Rantasen kanssa (PS-Kustannus, 2018)

**

HALUATKO SINÄ RATKAISUKESKEISEKSI VALMENTAJAKSI?

Valmentamon LCF Life Coach®-koulutus on Suomen suosituin life coach-koulutus. Lue lisää TÄÄLTÄ