Olonkeveys®-valmentajakoulutus


Olonkeveys® – valmentajan koulutusohjelma on tarkoitettu terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisille, jotka auttavat asiakkaitaan tekemään kestäviä elämäntapamuutoksia.

Olonkeveys® on valmennusohjelma, jonka tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva ja terveellisiä elämäntapoja noudattava yksilö.

Olonkeveys® koostuu useasta, motivaatiota antavasta ryhmätapaamisesta. Ryhmästä saa tukea terveellisiin elämäntapoihin, mutta se tarjoaa myös runsaasti työkaluja ja oivalluksia tavoitteiden saavuttamiseen.

Ryhmävalmennuksissa kokoonnutaan erilaisten elämäntapamuutosta tukevien teemojen parissa. Tapaamisen jälkeen valmennuksesta opitut työkalut voi viedä helposti osaksi arjen toimintoja. Ohjelma on suunniteltu siten, että kestävien elämäntapamuutosten saavuttaminen pitkällä aikavälillä onnistuu. Tavoitteena on saada aikaan onnistumisia, pienin itse kullekin sopivin askelin.

Olonkeveys®-metodeja on helppo hyödyntää niin yksilötapaamisissa kuin ryhmätyöskentelyssäkin.


OLONKEVEYS® -VALMENNUSOHJELMAN TEEMAT

Itsensä johtaminen – miten asetetaan realistiset tavoitteet ja saavutetaan ne
Mielen voima – miten ajatukset ohjaavat toimintoja ja miten ajatuksia ohjataan kohti onnistumisia
Tunteet painonhallinnassa – mitä tunnesyöminen on ja miten siitä voi päästää irti
Motivaatio – mistä löytyvät kestävät motivaation lähteet ja miten niitä kannattaa hyödyntää
Kehon viisaus – miten kehoa kuunnellaan ja miten sen voi antaa ohjata päivittäisiä valintoja
Tavoitteena tasapaino – mistä löytyy hyvä olo ja nautittava arki
Energinen ja merkityksellinen elämä – mistä muusta kuin ruuasta löytyy iloa elämään
Tavoitteet ja menestys – miten omaa itseä ohjataan ja rakennetaan onnistunut polku kohti tavoitetta


VALMENTAJAKOULUTUS

Koulutusohjelma kestää sisältää 6 lähikoulutuspäivää. Koulutukseen sisältyy valmennusharjoittelu oman elämäntapamuutos-ryhmän kanssa. Ryhmätapaamisia on 8 kertaa.

Koulutusohjelma ei sisällä varsinaisesti tietoutta ravitsemuksesta ja liikunnasta, vaan painottuu enemmän mielen ja tunteiden hallintaan. Ohjelma keskittyy siis enemmän epäterveellisiä elämäntapoja aiheuttaviin syihin kuin niiden seurauksiin. Olennaisena osana ohjelmaa ovat kestävät muutokset arjessa.

Olonkeveys® – valmennusohjelman perusrunko on kehitetty Karoliinisessa Instituutissa. Tämä lisäksi siihen on sovellettu mentaalivalmennuksesta tuttuja mielenhallinnan työkaluja.

Valmentajan tehtävänä ei ole neuvoa ja antaa ohjeita, vaan ennen kaikkea antaa asiakkaan itse tehdä eteenpäin vieviä oivalluksia. Valmentavalla otteella asiakas rakentaa itsellensä sopivan toimintatavan kohti haluttuja tavoitteita. Samalla hän on motivoituneempi, sitoutuneempi ja tekee kestävämpiä muutoksia elämässään.

Valmennusohjelman tavoitteena on niin henkisesti kuin fyysisestikin hyvinvoiva asiakas, joka arvostaa itseään, nauttii arjestaan ja kykenee kestäviin muutoksiin elämässään.


KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ

Valmennuksen perusteet
Valmennuksen työkalut
Itsensä johtamisen työkalut
Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin luominen
Ajatukset toiminnan ohjaajina ja mielenhallinnan työkalut
Tunteet ja tunteiden käsittely painonhallinnassa
Oman kehon arvostaminen ja kuuntelu
Itselle sopivan ruokavalion ja liikkumistavan löytäminen
Tasapainoinen elämän rakentaminen
Energisen ja iloisen elämän luominen
Kestävän motivaation kehittäminen
Menestystekijöiden vahvistaminen
Ryhmävalmennusten ohjaaminen


KOULUTUSRYHMÄT

Tarjoamme Olonkeveys® -valmentajakoulutuksia lääkäriasemille, terveyskeskuksille, kuntokeskuksille tai vastaaville hyvinvointia tuottaville työyhteisöille, jotka haluavat kouluttaa henkilökuntaansa auttamaan kestävien elämäntapamuutosten saavuttamisessa.

Räätälöimme koulutuskokonaisuuden asiakkaan toiveiden mukaisesti.


OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

Mikäli haluat lisätietoja tai tarjouksen Olonkeveys® -valmentajakoulutuksesta, niin ota yhteyttä.

Anne Karilahti
anne.karilahti@valmentamo.fi
040 59 39 339