NLP Practitioner -koulutus 16pv 

20.10.2022 – 3.3.2023 Helsingissä, Lauttasaaressa
12 lähipäivää 4 päivää etäopiskelua livenä verkossa (zoom)

NLP-koulutuksissa opitaan ajattelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä syvennetään läsnäoloa. Koulutus sisältää kaikki NLP:n perusmallit ja menetelmät. NLP-koulutukset ovat käytännönläheisiä ja sisältävät teoriaa sekä lukuisia harjoituksia.

NLP:tä voi soveltaa niin kotona kuin työelämässäkin, johtamisessa ja esimiestyössä, asiakaspalvelussa, opettamisessa, kouluttamisessa, valmentamisessa ja terapiassa.

Osallistujat kertovat tulleensa hakemaan uusia ajatusmalleja ja työkaluja niin työhön kuin omaan elämään. He kertovat, että itsetuntemus ja -luottamus, muiden ymmärrys ja vuorovaikutustaidot ovat lisääntyneet, ja on saatu uusia ajatusmalleja. Huikeita muutoksia, jotka syntyvät NLP koulutuksessa tehtävien harjoitusten myötä ja ne tulevat näkyviksi arjessa.

”Parasta on ollut luottamuksellinen ilmapiiri. Harjoitukset tehdään itseä kuunnellen ja omia rajoja kunnioittaen. Harjoitukset on vaikuttanut ihan koko elämään. Yhtäkkiä homma vaan toimii teinin kanssa. Bonuksena ihanat läsnäolo- ja meditaatioharjoitukset aamuisin.”

NLP-kurssin aloittamista pohtivia kurssilaiset rohkaisevat osallistumaan missä tahansa elämäntilanteessa, jos on avoin itsetutkiskelulle ja halukas oppimaan mielen toiminnasta. ”Että jos intuitio yhtään sanoo, että osallistu, niin osallistu”, kurssilainen Hanna suosittelee lämpimästi ihan jokaiselle. 


NLP taidot ja hyödyt


●      Vuorovaikutustaitojen paraneminen

●      Rajoittavien uskomusten muuttaminen

●      Ajattelutaitojen syventyminen

●      Itsetuntemuksen ja tietoisuustaitojen lisääntyminen

●      Erilaisuuden arvostaminen

●      Omiin tunnetiloihin vaikuttaminen

●      Tunneälyn kehittyminen: hyvän yhteyden ja luottamuksen luominen

●      Pelkojen ja epämiellyttävien tilanteiden käsitteleminen

NLP Practitioner -koulutuksen sisältö


NLP:n perusoletukset – Mitä on NLP-ajattelu ja perusoletukset (linkki), millaista ajattelua on NLP-menetelmien taustalla, maailma ja maailmankuva -ajattelu, systeeminen ajattelu, mielen ekologia.

Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys – Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman käyttäytymisen tasolla. Miten oppia tunnistamaan toisen sanatonta käyttäytymistä ja ohjaamaan omaa niin, että kyky luoda kontakteja erilaisten ihmisten kanssa paranee entisestään.

Kalibrointi – Miten oppia tunnistamaan ja lukemaan oikein toisen ihmisen sisäisen tilan muutoksia pienen pienistä ulkoisista vihjeistä.

Miellejärjestelmät – Miten ihmiset rakentavat kokemuksensa. Miten ihmiset eroavat tavassaan käyttää miellejärjestelmiä. Miten hyödyntää miellejärjestelmiä itsensä kehittämisessä, omien kokemusten muuttamisessa ja vuorovaikutuksessa, esim. kun esität asioita toisille ihmisille.

Mielle-editoinnit – Mitä miellepiirteet ovat ja miten ne vaikuttavat kokemuksiin esim. jostakin asiasta tai ihmisestä. Miten kokemus muuttuu – usein välittömästi – miellepiirteitä muuttamalla. Miellepiirteet ovat kuin aivojen viivakoodeja, joita mielemme ”lukee” ja rakentaa kunkin koodin mukaisen kokemuksen. Kun ”koodi” muuttuu, muuttuu kokemuskin.

Tavoitteet – Miten ajatella sitä, mitä todella haluaa niin, että sen saavuttaminen tulee helpommaksi.

Metamalli – Kuinka oppia käyttämään kieltä niin, että ymmärtää nopeasti toisen ihmisen ajatusmaailman rakenteen ja sisällön ja voi tarvittaessa laventaa sitä.

Uskomukset ja uskomusten muuttaminen – Se millaisia uskomuksia ja käsityksiä meillä on itsestämme, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten voi löytää ja muuttaa elämän aikana muodostuneita rajoittavia käsityksiä/uskomuksia ja lisätä hyviä, mahdollisuuksia luovia uskomuksia?

Loogiset tasot: Kun tutkitaan toimintaa monella eri tasolla, voidaan oivaltaa ongelma- tai kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapaino eri tasojen välillä. NLP:n loogisiin tasoihin kuuluvat toimintaympäristö, käyttäytyminen, taidot ja osaaminen, arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso.

Erottelutyylit – Miten ihmiset eroavat tavassaan vastaanottaa puhuttua tai kirjallista tietoa. Miten ihmiset motivoituvat erilailla. Miten erottelutyylejä voi hyödyntää esim. vuorovaikutuksessa.

Ankkurointi, ankkurien ketjutus – Miten kutsua tahdonalaisesti mikä tahansa tarvittava voimavara- tai resurssitila (myönteinen tila, jokin tietty erityistila johonkin tiettyyn tehtävään) itselle tai toiselle silloin, kun sitä tarvitaan. Miten ”ohjelmoida” aivonsa ja mielensä niin, että saa tarvittaessa käyttöönsä erilaisia resurssitiloja.

Swish – Miten saada hankalassakin tilanteessa käyttöönsä voimavaroja avaava mielikuva. Miten pitää yllä hyvää itsetuntoa.

Nopea fobianhoito – Miten vapautua traumoista, fobioista ja pitkään jatkuneiden traumaattisten kokemusten vaikutuksesta.

Lisäksi Practitioneriin kuuluu paljon muita ideoita ja menetelmiä, kuten uudelleenmäärittelyt, alitajunnan kanssa keskusteleminen, erilaiset näkökulma-interventiot (iso osa pulmakokemuksista ja vuorovaikutusongelmista syntyy siitä, että pitäytyy yhdessä ainoassa näkökulmassa), erilaisia kielimalleja vuorovaikutukseen, menneisyyden muuttaminen, metaforat, persoonallisuuden osien kanssa työskentely ja osien integroiminen eheyden saavuttamiseksi, aikakokemukset jne.

Lähiopetuspäivät

Kello 9.00–16.00

to 20.10.2022
pe 21.10.2022

to 17.11.2022
pe 18.11.2022

ke 7.12.2022
to 8.12.2022

ke 11.1.2023
to 12.1.2023

ke 8.2.2023
to 9.2.2023

to 2.3.2023
pe 3.3.2023


Etäopiskelupäivät

Kello 17.30–20.30

to 1.12.2022
to 15.12.2022
to 26.1.2023
to 23.2.2023


Kouluttajat

Johanna Olsson

NLP Trainer, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, LCF Life Coach®, fysioterapeutti ja RYT200 joogaopettaja. Muita koulutuksia ovat työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, LTA- ja LTA-esimies lisenssivalmentaja, johtajille suunnattu myynnin ammattitutkinto ja Personal Trainer.

Johanna Hytti

NLP Trainer, LCF Life Coach®, LCF Life Coach -kouluttaja ja Sibelius-Akatemista valmistunut musiikin maisteri. Johanna on myös laulunopettaja, sekä karisma- ja vuorovaikutusvalmentaja.
Johannalla on Yrittäjän ammattitutkinto.

Koulutuksen hinta

1790 € (sis. alv. 24 %)

Varausmaksu 200 € (vähennetään koulutuksen hinnasta)

Koulutus on mahdollista maksaa 1–5 erässä.

Ilmoittautuessasi kerro koodi Valmentamo, niin saat lahjaksi 50€:n lahjakortin kirjoihin tai 100€:n lahjakortin LCF Life Coach® Master-koulutukseen tai 200€:n lahjakortin LCF Life Coach®-koulutukseen.

Lahjakortit voi käyttää vain uusiin varauksiin.

Koulutustila

Valmentamo, Itälahdenkatu 20 A, 3. kerros, 00200 Helsinki

Kysy lisää ja ilmoittaudu: valmentamo@valmentamo.fi

Lämpimästi tervetuloa mukaan!