Valmentamo

Olonkeveys®

Olonkeveys® – valmennus on painonhallintaohjelma, joka auttaa tekemään kestäviä muutoksia elämässä.

Valmennusohjelma perustuu oman mielen hallintaan ja se koostuu useasta, motivaatiota antavasta ryhmätapaamisesta. Ryhmästä saa tukea painonhallintaan, mutta se tarjoaa myös runsaasti työkaluja ja oivalluksia tavoitteiden saavuttamiseen.

Ryhmävalmennuksissa kokoonnutaan erilaisten painonhallintaa tukevien teemojen parissa. Tapaamisen jälkeen valmennuksesta opitut työkalut voi viedä helposti osaksi arjen toimintoja. Ohjelma on suunniteltu siten, että kestävien elämäntapamuutosten saavuttaminen pitkällä aikavälillä onnistuu. Tavoitteenamme on saada aikaan onnistumisia, pienin itse kullekin sopivin askelin.

Valmennusryhmän vetäjänä on koulutettu Olonkeveys® – valmentaja, jotka ovat pohjakoulutukseltaan terveyden tai hyvinvoinnin ammattilaisia. Olonkeveys® – ohjelman tavoitteena on itseään ohjaava, motivoitunut ja onnistumisiin yltävä yksilö, joka osaa arvostaa itsestään. Olonkeveys® -ohjelma on 14 viikon mittainen ja sen aikana kokoonnutaan 8 kertaa erilaisen teeman parissa. 

Olonkeveys® -valmennusohjelman teemat

Itsensä johtaminen – miten asetetaan realistiset tavoitteet ja saavutetaan ne
Mielen voima – miten ajatukset ohjaavat toimintojamme ja miten ajatuksia ohjataan
Tunteet painonhallinnassa – mitä tunnesyöminen on ja miten siitä voi päästää irti
Motivaatio – mistä löytyvät kestävät motivaation lähteet ja miten niitä kannattaa hyödyntää
Kehon viisaus – miten kehoa kuunnellaan ja miten sen voi antaa ohjata päivittäisiä valintoja
Tavoitteena tasapaino – mistä löytyy hyvä olo ja nautittava arki
Energinen ja merkityksellinen elämä – mistä muusta kuin ruuasta löytyy iloa elämään
Tavoitteet ja menestys – miten omaa itseä ohjataan ja miten tavoitteet saavutetaan

14 viikkoa kestävän Olonkeveys® -valmennusohjelman hinta on 340€.

Valmentajakoulutus

Olonkeveys® – valmentajan koulutusohjelma on tarkoitettu terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisille, jotka pohjakoulutukseltaan omaavat hyvät perustiedot ihmisen fyysisen hyvinvoinnin edellytyksistä mukaan lukien ravintoon ja liikkumiseen liittyvän tietouden. Koulutusohjelma kestää 5kk ja se sisältää 8 lähikoulutuspäivää. Tämän lisäksi tulee valmennusharjoittelu oman painonhallintaryhmän kanssa.

Koulutusohjelma ei sisällä varsinaisesti tietoutta ravitsemuksesta ja liikunnasta, vaan painottuu enemmän mielen ja tunteiden hallintaan. Ohjelma keskittyy siis enemmän liikapainoa aiheuttaviin syihin kuin niiden seurauksiin. Olennaisena osana ohjelmaa ovat kestävät elämäntapamuutokset. Olonkeveys® – valmennusohjelman perusrunko on kehitetty Karoliinisessa Instituutissa. Tämä lisäksi siihen on sovellettu mentaalivalmennuksesta tuttuja mielenhallinnan työkaluja. Valmentajan tehtävänä ei ole neuvoa ja antaa ohjeita, vaan ennen kaikkea antaa asiakkaan itse tehdä eteenpäin vieviä oivalluksia.

Valmentavalla otteella asiakas itse rakentaa itselleen sopivan toimintatavan kohti haluttuja tavoitteita. Samalla hän on motivoituneempi, sitoutuneempi ja tekee kestävämpiä muutoksia elämässään. Valmennusohjelman tavoitteena on niin henkisesti kuin fyysisestikin hyvinvoiva asiakas, joka arvostaa itseään, nauttii arjestaan ja kykenee kestäviin muutoksiin elämässään. Olonkeveys® – ryhmät on tarkoitettu vedettäviksi terveysasemilla ja hyvinvointikeskuksissa.

Koulutusohjelman sisältö

Valmennuksen perusteet
Valmennuksen työkalut
Itsensä johtamisen työkalut
Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin luominen
Ajatukset toiminnan ohjaajina ja mielenhallinnan työkalut
Tunteet ja tunteiden käsittely painonhallinnassa
Kehon kuuntelu
Itselle sopivan ruokavalion ja liikkumistava löytäminen
Tasapainoinen elämän rakentaminen
Energisen ja iloisen elämän oivaltaminen
Kestävän motivaation kehittäminen
Menestystekijöiden vahvistaminen

Ryhmävalmennusten ohjaaminen
Olonkeveys® – ohjaajana toimiminen
Olonkeveys® – yhteistyö, myynti, markkinointi

Koulutusryhmä

Tällä hetkellä järjestämme koulutuksia valmiille ryhmille. Mikäli teillä on jokin yritys; hyvinvointikeskus, lääkärikeskus tms, voitte tilata meiltä Olonkeveys® – valmentajakoulutuksen.

Koulutuspäällikkö

Susanna Toropainen
susanna.toropainen@valmentamo.fi
+358 40 5413330

https://olonkeveys.fi/ 

 

Valmentamo